Projekt Rafael ako súčasť medzinárodnej konferencie v Bratislave | Slovenská katolícka charita


Projekt Rafael ako súčasť medzinárodnej konferencie v Bratislave

pridal: wp-dev | dátum: 29. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Pred pár mesiacmi sme vám priniesli správu o tom, že pracovníčky projektu Rafael III sa zúčastnili konferencie organizovanej medzinárodnou Federáciou žien za mier vo svete vo Viedni. Konferencia sa týkala prístupu utečencov k vzdelávaniu. Vtedy nás ako pozorovateľky a poslucháčky príjemne prekvapilo a povzbudilo v ďalšej práci, keď nás pani Carolyn Handshin (viceprezidentka WFWPI) dala za pozitívny príklad toho, keď nezisková organizácia plnohodnotne zastúpi štát v integrácii utečencov.

Tento krát sme sa podobnej konferencie zúčastnili v sobotu 19. novembra 2016 u nás v Bratislave. Medzinárodnú konferenciu pod názvom „Ženy ako vedúce predstaviteľky zmierenia a spolupráce podieľajúce sa na vytváraní zdravých rodín a bezpečných komunít v dnešnej náročnej dobe“ organizovala už spomínaná Federácia žien za mier vo svete. Tejto konferencie sa za SKCH zúčastnili naše kolegyne Emília Trepáčová, Anna Balgová a Jana Verdura, už však nie ako pozorovateľky, ale ako panelistky.

Vystúpili sme v rámci jedného z panelov, v ktorom bolo nesmierne veľa zaujímavých ľudí venujúcich sa svojimi aktivitami budovaniu a vytváraniu lepšej spoločnosti a sveta okolo nás. V krátkej prezentácii sme hovorili o vplyvoch exklúzie na mladých ľudí, o tom aká nesmierne dôležitá je úspešná integrácia nielen utečencov pre našu spoločnosť. Účastníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa viac o projektoch SKCH, ktoré sa venovali téme migrácie. Zamerali sme sa najmä na prezentáciu jedného z najväčších projektov SKCH, projektu Rafael III. Upriamili sme pozornosť na aktivity projektu, na čo sa v procese integrácie zameriavame a na to, ako vnímajú život na Slovensku naši klienti. Vzhľadom k tomu, že tento mesiac je naším posledným v rámci tohto projektu, navrhli sme aj niekoľko odporúčaní na zmeny, ktoré by v budúcnosti zlepšili integráciu a zároveň aj kvalitu života utečencov na Slovensku.

Veľmi si vážime pozitívnu spätnú väzbu a ocenenie, ktorého sa nám dostalo na tomto podujatí. Ako „ambasádorky mieru“ sa budeme aj naďalej usilovať o zlepšenie podmienok života nielen utečencov ale všetkých, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi.

Ďakujeme WFWP a najmä pani Ľubici Magnusson, prezidentke WFWP Slovensko, za príležitosť byť súčasťou tejto konferencie. Naplnilo nás to odhodlaním pokračovať v rozvoji solidarity a porozumenia. S heslom „leaving no one behind“ budeme našu prácu posúvať ďalej.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.