Projekt Rafael III. priniesol spojenie tradícií | Slovenská katolícka charita


Projekt Rafael III. priniesol spojenie tradícií

pridal: wp-dev | dátum: 15. januára 2016 | kategória: Aktuality

Pondelok 21. december 2015 priniesol zaujímavé spojenie. V priestoroch košickej kancelárie Projektu Rafael III. sa uskutočnilo spoločné stretnutie klientov, zamestnancov a pozvaných hostí pri príležitosti Vianočných sviatkov. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére. Na úvod privítala prítomných vedúca kancelárie, ktorá v krátkosti predstavila históriu a tradície Vianočných sviatkov na Slovensku. Putovanie narodeného Ježiša s matkou Máriou a sv. Jozefom do Egypta, a neskorší návrat do bezpečia Nazaretu, ktorý spomenula, je v mnohom podobný s príbehom viacerých klientov.

Deň 21. december je zároveň aj staroperzským sviatkom Shab-e Yalda – Najdlhšia noc. Tento sviatok sa slávi na území dnešného Iránu, Afganistanu, Kurdistanu a ďalších krajín historicky patriacich do Perzskej ríše. Najdlhšia a najtemnejšia noc v roku je doba, kedy rodina a priatelia sa zhromaždia jesť a piť, a čítať poéziu dlho do polnoci. Prítomní klienti tak obohatili aj organizátorov, keď zazneli tóny perzského strunového nástroja santur, básničky v podaní detí, pesničky v ukrajinskom, slovenskom a anglickom jazyku. Vystúpenie ukončila hra na harmoniku klienta z Ukrajiny.

Po vystúpení nasledovalo spoločné rozdávanie darčekov a pohostenie s tradičnými vianočnými jedlami.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.