Prvá verejná diskusia o pomoci utečencom medzi katolíckou a moslimskou obcou a neziskovým sektorom | Slovenská katolícka charita


Prvá verejná diskusia o pomoci utečencom medzi katolíckou a moslimskou obcou a neziskovým sektorom

pridal: wp-dev | dátum: 3. októbra 2017 | kategória: Humanitárna pomoc

BRATISLAVA, 29. september 2017. – Kde sú hranice medzi integráciou a asimiláciou? Je ucelená komunita prisťahovalcov vždy zlá? Zlyhali sme v pomoci utečencom pri Nitre? Aj o tom spoločne diskutovali katolícky biskup, predseda Islamskej nadácie a zástupcovia mimovládnych organizácií.

V Dome novinárov v Bratislave sa uskutočnilo podujatie „Share the Journey – Ľudskosť nás spája,“ ktoré je súčasťou prebiehajúcej celosvetovej kampane pápeža Františka. Jeho cieľom je poukázať na ľudský rozmer tragédie prebiehajúcej utečeneckej krízy.

Podujatie otvoril generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. „Svätý Otec František a spolu s ním katolícka charita na celom svete nás pozýva k tomu, aby sme sa s ľuďmi, ktorí museli odísť zo svojich domovov, stretli. Aby sme sa zaujímali o ich životy a vpustili ich do našich životov. Aby sme s nimi zdieľali cestu.“ Súčasťou podujatia boli aj silné osobné výpovede konkrétnych ľudí. Faisal Kamali, utečenec z Afganistanu či Mores Gagi, iracký utečenec z mesta Karakoš, ktoré vypálil Islamský štát priblížili skúsenosť svojej cesty na Slovensko i živote u nás.

V následnej panelovej diskusii sa stretli Mons. Jozef Haľko, predstaviteľ Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov, pán Mohamed S. Hasna, predseda Islamskej nadácie na Slovensku, Michaela Pobudová zo združenia Mareena a o. Peter Brenkus z organizácie Pokoj a dobro, ktorá sa zastrešuje pomoc Iračanom v okolí Nitry.

Diskutujúci hľadali vzájomnú zhodu na definovaní citlivej hranice medzi integráciou a asimiláciou a či je ucelená komunita prisťahovalcov vždy zlá. „Z ľudského hľadiska si viem predstaviť, že by bolo prospešné, aby mali komunitné zázemie. Z neho vychádza informovanosť. Človek, ktorý má skúsenosť, Vám poradí a poradí Vám aj vo Vašom jazyku… Nepodceňovala by som význam ucelených komunít utečencov.“ povedala Michaela Pobudová.

Otvorila sa téma celoeurópskeho presídľovania, ktoré sa plánuje v horizonte piatich rokov či otázka, nakoľko je možné označiť projekt umiestnenia utečencov z Iraku do okolia Nitry za úspech, nakoľko sa polovica vrátila späť do rodnej krajiny.

„Z hľadiska synergie medzi štátnymi a cirkevnými organizáciami Nitra zaiste úspechom je,“ reagoval Mons. Jozef Haľko.

„Na Slovensku veľké utečenecké vlny zatiaľ nehrozia, ale určite nezostaneme izolovaným ostrovom mimo globálnych migračných problémov. Preto sme radi, že sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom sme si dokázali priblížiť osudy a problémy utečencov u nás a spoločne hľadať cestu, ako im pomôcť,“ povedal po skončení podujatia Erich Hulman.

V diskusiách o prebiehajúcej utečeneckej kríze plánuje Slovenská katolícka charita pokračovať, najbližšie podujatie bude začiatkom roka 2018.

Viac fotografii z podujatia si môžete pozrieť TU!