Prvý slovenský hospic v Bardejove oslavoval 15 rokov | Slovenská katolícka charita


Prvý slovenský hospic v Bardejove oslavoval 15 rokov

pridal: charita | dátum: 10. júla 2018 | kategória: Slovensko

Tento rok oslavuje Hospic Matky Terezy v Bardejove svoju 15-ročnú existenciu. Vedenie pripravilo oslavu a zároveň usporiadalo 11. medzinárodnú vedeckú hospicovú konferenciu. Organizátori sa rozhodli spojiť udalosti do jednej a usporiadať ich v závere júna v Bardejovskej Novej Vsi.

Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval diecézny arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý vo svojej homílii prejavil uznanie a vďačnosť všetkým, ktorí sa počas rokov pričinili o dobré meno hospicu a naďalej zveľaďujú toto Božie dielo pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov.

Poďakoval súčasnému i bývalému osadenstvu hospicu i vzácnym dobrodincom a dobrovoľníkom, ktorí svojim dielom pomáhajú k úspešnej reprezentácii hospicu, mesta a tým aj charity a cirkvi vôbec. Bohoslužbu obohatil spevácky zbor Bambini di Bosco z Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca.

Druhú časť slávnosti otvorila vedúca hospicu PhDr. Martina Proněková. Začala bohatým kultúrno – spoločenským programom, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci Cirkevnej ZUŠ sv. J. Bosca. Zároveň odznelo viacero ďakovných príhovorov, ktoré rekapitulovali úspešné počiny hospicu počas jeho existencie.

Prihovorili sa nielen zástupcovia spoluorganizátorov konferencie, ale aj tí, ktorí s hospicom spolupracujú po spoločenskej, odbornej, vzdelávacej  i duchovnej stránke. Mons. Bober zdôraznil, že dobré výsledky hospicu sú založené na prejave lásky k Bohu a blížnym. Vyzdvihol vynikajúcu činnosť celého personálu hospicu, vrátane jej spoluzakladateľky, nebohej MUDr. Alice Válkyovej i tých, ktorí sa v minulosti pričinili o jeho vývoj a perfektnú prezentáciu. Napokon s povzbudením vystúpil Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

Vedúcou hospicu, PhDr. Proněkovou, boli ocenení  bývalí i súčasní zamestnanci vrátane lekárov, ktorí pomáhajú a zapájajú sa do činností pri organizácii dôležitých a užitočných kultúrno-spoločenských aktivít hospicu.

Tretia časť podujatia sa niesla v znamení príspevkov, ktoré napĺňali zámer 11. Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: „Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti“. Zúčastnilo sa jej priebežne 200  ľudí.Odznelo 35 prednášok, na ktorých sa podieľalo okrem autorov i 26 spoluautorov. Počet tvorcov z Bardejova narástol na 14, z toho bolo 7 zo samotného hospicu. Organizátori pripravujú z konferencie zborník, ktorý onedlho vyjde.

Usporiadať takéto obrovské podujatie sme dokázali vďaka vzácnej symbióze s ochotnými dobrovoľníkmi, šľachetnosti vedenia, pedagógov a žiakov z Cirkevnej ZUŠ, ústretovosti Adriána Lozáka, šéfa a majiteľa miestnej reštaurácie, ako aj podpore sponzorských a spolupracujúcich zdravotníckych firiem i finančného zisku z plesu.

K úspešnému priebehu konferencie prispela aj vedúca sestra Mgr.Antónia Peregrimová, ekonómka Ing. Marcela Ščurová i konferencierka a hospicová dobrovoľníčka Laura Proněková. Menovaným i ďalším nespomenutým patrí uznanie a vďaka všetkých účastníkov konferencie. Všetci sa už tešia na budúcoročné stretnutie.

Mgr. Ing. Jozef Krajči