Púť charít privítala viac ako 700 zamestnancov charity | Slovenská katolícka charita


Púť charít privítala viac ako 700 zamestnancov charity

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2023 | kategória: Aktuality

Približne 750 účastníkov sa zúčastnilo púte charít v Červenom Kláštore, ktorú minulý týždeň zorganizovala Spišská katolícka charita. Išlo o celonárodné stretnutie zamestnancov charít na Slovensku, ich klientov, sponzorov a podporovateľov.

„Celý rok tvoríme jedno veľké charitné spoločenstvo. Podporujme sa, aby sme mohli byť ešte viac blízko pri človeku, tak ako to máme v našom slogane,“ povedal na úvod generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech.

Na mieste, kde kedysi prebývali mnísi zároveň všetkých prítomných vyzval: „zdvihnite ruky a budete vidieť pomocné ruky, ktoré na Slovensku pomáhajú. Chcem vyjadriť vďačnosť týmto rukám, vašim mysliam, vašej dobrej vôli. Chcem poďakovať pánu Bohu za to, že dostávate požehnanie byť pri ľuďoch, ktorí si sami pomôcť nedokážu a ktorí potrebujú našu pomoc. Spolu s požehnaním zhora môžeme dosiahnuť veľké veci a veľa užitočnej pomoci pre tých, ktorí to potrebujú,“ doplnil.

Z púte charít sa duchovne osviežili aj viacerí zamestnanci charít. „Tu môžeme duchovne načerpať to, čo každý z nás potrebuje. Zároveň tiež spoznávame kolegov z iných centier podpory, kde sa môžeme navzájom zdieľať a povzbudzovať sa,“ povedal koordinátor centra podpory v Prešove, Štefan Pacák.

V programe vystúpili klienti Charitného domu sv. Štefana v Snine. Zamestnancom, klientom a priaznivcom charít sa duchovne prihovoril páter Michal Zamkovský, nasledovala modlitba ruženca a sv. omša. Uznanie si vyslúžila aj chválová skupina Rieka Života a záver patril slávnostnému oceňovaniu zamestnancov a hudobnému vystúpeniu Michala Smetanku.