Púť charít v obrazoch | Slovenská katolícka charita


Púť charít v obrazoch

pridal: wp-dev | dátum: 24. novembra 2016 | kategória: Aktuality

V stredu 16. novembra 2016 sa na slávnostnej svätej omši v Dóme svätej Alžbety v Košiciach stretli zamestnanci, dobrovoľníci i klienti Slovenskej katolíckej charity. Spoločné poďakovanie, modlitby i prosby prednieslo viac ako 550 účastníkov púte. Aj napriek veľkému počtu bola na púti rodinná atmosféra. Takýmto spôsobom sme aj tento rok spoločne oslávili obnovenie našej činnosti a plnenie poslania, ktoré nám bolo dané, poslania byť blízko pri človeku.

Naše poďakovanie patrí všetkým zamestnacom z Arcidiecéznej charity Košice, ktorí púť výborne zorganizovali.

Pred týždňom sa na slávnostnej svätej omši v Dóme svätej Alžbety v Košiciach stretli zamestnanci, dobrovoľníci i klienti Slovenskej katolíckej charity. Spoločné poďakovanie, modlitby i prosby prednieslo viac ako 550 účastníkov púte. Aj napriek veľkému počtu bola na púti rodinná atmosféra. Takýmto spôsobom sme aj tento rok spoločne oslávili obnovenie našej činnosti a plnenie poslania, ktoré nám bolo dané, poslania byť blízko pri človeku.

Poďakovanie patrí tohtoročným hostiteľom a hlavným organizátorom púte Košickej arcidiecéznej charite.