Rada SKCH nezaháľa ani pred letnými mesiacmi | Slovenská katolícka charita


Rada SKCH nezaháľa ani pred letnými mesiacmi

pridal: charita | dátum: 26. mája 2021 | kategória: Aktuality

V dňoch 25.-  26. mája sa v Charitnom dome Smokovec pod vedením Mons. Tomáša Galisa stretla na svojom pravidelnom zasadnutí Rada Slovenskej katolíckej charity. Jednou z ústredných tém bola príprava Národného týždňa charity, ktorý sa bude konať od 29. mája do 5. júna 2021 v online priestore a bude pokračovať v minuloročnom hesle „Srdcom chariťák“.

Cieľom Národného týždňa charity je každoročne upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí, predstaviť príbehy núdznych aj dôležitosť služieb, ktoré Charita poskytuje. Počas Národného týždňa charity, ktorý zahájime slávnostnou sv. omšou z Ľutiny celebrovanou Vladykom Babjakom, pozývame veriacich, aby aj ony rozbúchali svoje srdcia pre charitu. Viac informácií nájdu na stránke www.charitapomáha.sk.

Členovia Rady tiež schválili realizáciu vzdelávacieho programu DekaCert® pre charitných zamestnancov. DekaCert® je na Desatore postavené etické riadenie kresťanských organizácií pracujúcich v sociálnych službách, ktoré budú vyškolení lektori postupne zavádzať do vybraných  charitných zariadení. Program finančne podporila nemecká cirkevná nadácia Renovabis.

Rada je hlavný riadiaci orgán SKCH, ktorý pozostáva z riaditeľov 10 diecéznych charít, generálneho sekretára a Prezidenta – člena KBS, ktorým je žilinský diecézny biskup Mons. Galis.