"Refugee friendly" koncert v Mašekovom mlyne | Slovenská katolícka charita


"Refugee friendly" koncert v Mašekovom mlyne

pridal: wp-dev | dátum: 14. septembra 2016 | kategória: Aktuality

V nedeľu 11. septembra 2016 usporiadal Odbor migrácie a integrácie Migračného úradu SR v priestoroch rodinnej farmy Mašekov mlyn vo Vrábloch „refugee friendly“ koncert. Podujatia sa zúčastnili utečenci z azylových zariadení, hostia z mimovládnych organizácií pracujúci s utečencami, zástupcovia UNHCR a tiež klienti Projektu Rafael III. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo stretnúť sa v priateľskej atmosfére a vychutnať si koncert mladých hudobníkov. Zároveň sa všetkým účastníkom ponúkla možnosť spoznať v priestore agrárneho skanzenu princípy ekologického prístupu človeka k prírode a životu.

Po príchode na farmu sa klienti najskôr oboznámili s hlavným poslaním farmy, ktorým je zachovať miestne tradície, remeslá či zvyklosti, a zúročiť ich z hľadiska rekreácie, agroturistiky a aktívneho oddychu v prírode. Mali pritom možnosť spoznať rôzne druhy pestovaných rastlín a chovaných zvierat. Následne sa farma rozozvučala vďaka skladbám hudobníkov vystupujúcich na koncerte. O dobrú náladu sa najskôr postarala skupina Dáša fon Fľaša, po ktorej nasledoval hudobný hosť zo Škótska vystupujúci pod umeleckým menom Haystack Monolith. Program podujatia svojim vystúpením spestrila aj slovenská herečka Dorota Nvotová. Záver programu patril hudobníkovi, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BandaSka soundsystem.

Podujatie bolo dobrou príležitosťou, aby sa stretli žiadatelia o azyl, prípadne osoby, ktoré už našli útočisko na Slovensku s pracovníkmi Migračného úradu SR, ako aj so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s utečencami. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, hlavne Odboru migrácie a integrácie Migračného úradu SR, Slovenskej Humanitnej Rade, prevádzkovateľom rodinnej farmy Mašekov mlyn, dobrovoľníkom, ako aj všetkým zúčastneným hudobníkom, ktorí vystúpili bez nároku na honorár.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.