Rekvalifikačné kurzy pre migrantov majú na Slovensku úspech | Slovenská katolícka charita


Rekvalifikačné kurzy pre migrantov majú na Slovensku úspech

pridal: wp-dev | dátum: 24. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Text: Ivana Pástorová, Božena Baluchová, Foto:Andrej Lojan

Koncom apríla Slovenská katolícka charita (SKCH) úspešne ukončila vzdelávanie cudzincov z tretích krajín v rámci projektu Bakhita. V akreditovaných kurzoch bolo vyškolených štyridsaťdva migrantov a migrantiek, z ktorých už mnohí pracujú alebo plánujú pracovať na území Slovenska.

Slovenská katolícka charita (SKCH) vďaka spolupráci s organizáciou IOM Slovakia a občianskym združením Únia vietnamských žien na Slovensku vyškolila v rámci projektu s názvom Bakhita štyridsaťdva cudzincov z tretích krajín. Akreditované kurzy mohli absolvovať tí migranti a migrantky, ktorí preukázali, že už pracujú alebo plánujú pracovať na území Slovenska. Kurzy sa realizovali prevažne v Bratislavskom kraji, najväčší záujem bol o kuchárčinu či manikúru a pedikúru. Záujem bol aj o anglický jazyk, vodičský či opatrovateľský kurz.

V týchto dňoch končiaci projekt Bakhita bol zameraný na poskytovanie rekvalifikačných kurzov pre migrantov a migrantky, ktorí do SR putovali z tretích krajín, teda zo štátov nepatriacich do Európskej únie. Šlo napríklad o ľudí zo susediacej Ukrajiny, ďalej z Vietnamu, Turecka, či Palestíny. Súčasťou projektu Bakhita bolo okrem vzdelávania dospelých aj vzdelávanie a poskytovanie poradenstva maloletým cudzincom bez sprievodu na Slovensku, umiestneným v Detskom domove pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom.

Projektový manažér pre Bakhitu Martin Fialekverí, že touto aktivitou charity sa „zjednoduší migrantom, prichádzajúcim a plánujúcim ostať na území Slovenska, možnosť integrovať sa do spoločnosti a uplatniť sa na trhu práce“. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák dáva do pozornosti pokračovanie projektu pod názvom Bakhita II, ktorý rozširuje pole pôsobnosti: „okremporadenstva pre chlapcov z Detského domova pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom budeme poskytovať služby aj v Detskom domove v Medzilaborciach, kde sú umiestňované maloleté dievčatá – cudzinky bez sprievodu.“

V rámci spomínaných služieb charity pôjde o pravidelné psychologické poradenstvo (analýza aktuálnych psychických stavov a potrieb maloletých cudzincov, ako aj potrebné terapie). Martin Fialek z projektu Bakhita dodáva, že charita sa snaží „odstrániť alebo aspoň zmierniť traumy a ťažký psychický stav maloletých dievčat a chlapcov, ktoré prichádzajú na Slovensko bez sprievodu blízkych – lebo len tak možno napomôcť integrácii na našom území.“ Prostredníctvom sociálneho poradenstva ide najmä o snahu znížiť stres z nového prostredia u detí z tretích krajín (formou neformálneho vzdelávania a voľno-časových aktivít), ako aj prehĺbiť poznanie o kultúre a hodnotách krajiny, v ktorej momentálne deti sú.

Pedagogické poradenstvo je takisto jednou zo služieb, sprostredkovaných charitou. Radovan Gumulák vyratúva aktivity charity: „Dospelým sme ponúkli rekvalifikačné kurzy – aby sa mohli uplatniť na slovenskom trhu práce, u maloletých cudzincov v detských domovoch štartujeme vzdelávací proces s výučbou slovenského jazyka.“ Práve vzdelávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku má v rámci procesu integrácie obrovský význam.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov.