Rodiny so zdravotným znevýhodneným sú častými príjemcami pomoci | Slovenská katolícka charita


Rodiny so zdravotným znevýhodneným sú častými príjemcami pomoci

pridal: charita | dátum: 13. septembra 2023 | kategória: Aktuality

Platí to aj v prípade Zbierky školských pomôcok. V rámci nej charita rozdáva pomoc pred začiatkom školského roka tým rodinám, ktoré si samé nákup pomôcok nemôžu z finančných dôvodov dovoliť.

V Centre pomoci človeku v Piešťanoch aj po začatí školského roka nabaľovali pomôckami aktovky detí, ktorých rodičia sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Pre svoju dcéru, druháčku, si po ne prišla napríklad pani Dominika. Nástup do školy je pre ňu finančne veľmi náročný, keďže kvôli zdravotným komplikáciám nemôže pracovať na plný úväzok. Ak by jej charita nepomohla, na vychystanie svojej dcéry do školy by si musela peniaze požičať. „Nástup do školy je veľmi drahý,“ vysvetľuje. Okrem pomôcok treba zaplatiť aj rôzne poplatky, celkovo podľa nej ide o sumu vyššiu ako 300 eur. Charita jej mohla pomôcť aj finančne, zo sociálneho štipendia tak pani Dominika zaplatila svojej dcére športový úbor na telesnú výchovu. Charita jej však pomáha nielen s pomôckami, ale napríklad aj potravinami.

Ďalšou príjemkyňou pomoci je pani Jarmila, ktorá sama vychováva dvoch synov navštevujúcich špeciálnu školu. Kvôli zdravotným komplikáciám nepracuje a chlapcov sprevádza do školy každý deň. Odkázaná je tak na invalidný dôchodok, z ktorého väčšiu časť investuje do bývania. „Viackrát som dostala od charity pomoc,“ priznáva vďačne.

„Rodiny, ktoré nás žiadajú o pomoc, sa nachádzajú v rôznych ťažkých životných situáciách, či už ide o matky samoživiteľky, mnohopočetné rodiny či rodiny, v ktorých je jeden alebo viacerí z členov zdravotne znevýhodnený. Táto zbierka je prospešná hlavne pre nich,“ hovorí za piešťanské centrum sociálna pracovníčka Simona Petrušová. Počet príjemcov pomoci podľa nej každoročne stúpa, bez ohľadu na to, či žiadajú o potravinovú či materiálnu pomoc alebo školské pomôcky. V tomto roku ich zabezpečili pre desiatky rodín, odovzdali ich však aj deťom z azylového domu.

Zbierka školských pomôcok prebieha do 15. septembra, budeme veľmi vďační, ak sa do nej ešte rozhodnete zapojiť. Ďakujeme!