Rok naplnený vďačnosťou a 5 200 príbehmi | Slovenská katolícka charita


Rok naplnený vďačnosťou a 5 200 príbehmi

pridal: Ján Košta | dátum: 12. januára 2021 | kategória: Adopcia na diaľku®

„Drahá adoptívna mama, úprimne Vám ďakujem za Vašu lásku, pomoc a starostlivosť o mňa počas uplynulého školského roku. Niektoré predmety v škole boli ľahké, iné mi však šli ťažko. Veľmi som sa snažila, aby som mala dobré známky. To sa mi podarilo a moje školské výsledky sú výborné. V budúcnosti by som sa chcela stať lekárkou, aby som mohla pomáhať chudobným. Som Vám veľmi vďačná, že s Vašou pomocou môžem pokračovať v štúdiu,“ tieto milé slová napísala vo svojom liste pre darkyňu na Slovensko vietnamská študentka Le Thi Thanh.

Koronavírus a otázky, ktoré trápili každého

Uplynulý rok bol náročný vo všetkých krajinách, kde cez Adopciu na diaľku® pomáhame. Školy boli často a niekde aj permanentne kvôli koronavírusu zatvorené. Pandémia priniesla veľa problémov, zmien, neistoty. Nám tu na Slovensku, ale aj našim partnerským organizáciám, spolupracovníkom i deťom v núdzi. Od marca sme na projekte zažívali veľkú neistotu a obavy. Trápili nás otázky bez jasných odpovedí: „Čo bude ďalej? Ako to pôjde?“ Nebolo možné odhadnúť, aký bude vývoj v krajinách ako sú Vietnam, India, Haiti či Uganda. Zo správ zaznievali veľmi ťažké informácie týkajúce sa rozvojových a chudobných krajín. Ľudia v Indii či vo Vietname sa neobávali iba pandémie, ale najmä hladu, ktorý prinesie. Zatváranie krajín a obmedzenia pohybu osôb znamenali stratu možností aspoň nádenníckych prác, z ktorých žijú milióny chudobných rodín po celom svete.

Mnohé ugandské deti a rodiny žijú vo veľkej chudobe. Koronavírus ich situáciu ešte zhoršil.

V týchto krajinách ani v pokojnejších časoch milióny mužov a žien ráno nevedia, či získajú prácu u niekoho na poli alebo či niekto bude potrebovať vykonať drobnú službu, za ktorú im zaplatí. Takýto minimálny zárobok v oblastiach, kde nie je stabilná práca, pomáha najchudobnejším prežiť aspoň zo dňa na deň. Pandémia prinášala stratu obživy. Chudobné rodiny čakala ešte extrémnejšia chudoba a hlad.

Celý náš projekt sa zmobilizoval k enormnému nasadeniu

Všetky tieto obavy a prognózy viedli nás i našich spolupracovníkov k tomu, že sme sa od začiatku snažili hľadať alternatívy, ako byť chudobným rodinám a deťom v takýchto ťažkých životných podmienkach nablízku. Celý náš projekt sa ešte viac spojil v tímovej práci pre dobro najzraniteľnejších, ktorými sú v každej rozvojovej a chudobnej krajine deti. Absolvovali sme desiatky porád, napísali sme stovky emailov do krajín s cieľom hľadať riešenia, ako pomáhať i naďalej a efektívne v špecifických okolnostiach. Z Indie nám v jednej zo správ o ich situácii napísala naša koordinátorka, rehoľná sestra Joel Lasrado: „Celý svet je v chaose. Menšie deti u nás postúpia do ďalšieho ročníka automaticky, starším deťom sa termín skúšok posunul. Veľa chudobných a nevinných ľudí prišlo o život. Sme na kolenách a prosíme Boha o Jeho milosrdenstvo. Veríme, že to pôjde k lepšiemu. Uisťujeme Vás o intenzívnej modlitebnej podpore.“

Indický chlapec Gerald s rodinou a susedmi. Jeho rodinu a stovky ďalších rodín v Indii sme podporili balíčkami ryže, šošovice a oleja.

Trpezlivo sme odpovedali na stovky  telefonátov a emailov. Mnohí sa pýtali na situáciu v krajine, v ktorej podporujú dieťa alebo bohoslovca. Zvažovali sme detaily každého kroku, ktorý sme plánovali v službe blížnym urobiť. Vyhodnocovali sme riziká a brali do úvahy i kapacity našich koordinátorov pracujúcich priamo v teréne v jednotlivých krajinách. Niektorí z nich museli absolvovať karanténu z dôvodu nákazy koronavírusom. Mysleli sme na nich v modlitbách, aby sme niekoho nestratili.

Vďaka vám sme blízko núdznym i v najťažších časoch

V týchto náročných a neistých časoch sme cítili záujem i podporu od vás, našich adoptívnych rodičov. Prichádzali nám emaily a listy s povzbudením a uistením, že na nás a našu prácu myslíte. Vaša podpora, modlitby a pozitívna spätná väzba pre nás znamenajú veľa.Zhoršovanie situácie najchudobnejších sa nás dotýka bytostne. Fotografie, dotazníky či listy od detí, ktorým pomáhame, prechádzajú našimi rukami denne. Vidíme ich tváre, spoznávame ich príbehy. Osudy núdznych detí nám nie sú ľahostajné a v tejto dobe sme zvlášť zažili, že ľahostajné nie sú ani vám.

Pre stovky ugandských deti sme zakúpili matrace, deky, školské pomôcky, jedlo a lieky.

Sme veľmi vďační všetkým vám, našim darcom a adoptívnym rodičom, za podporu sirôt, polosirôt a znevýhodnených detí. Vďaka spolupráci s vami sme mohli núdzne deti a ich rodiny podporiť počas koronakrízy aj distribúciou materiálnej pomoci. Tá zahŕňala potravinové balíčky, hygienické potreby, lieky aj vzdelávacie materiály, ktoré deti využili pre samoštúdium alebo pre dištančné vzdelávanie. Vďaka vašej podpore boli mnohé rodiny uchránené od extrémneho hladovania. Viacerí ste o našom projekte rozprávali svojim blízkym a tí sa tento rok do pomoci deťom cez Adopciu na diaľku® zapojili tiež. Niektorí sa z vďačnosti, že nestratili v týchto časoch prácu, chcú podeliť s ľuďmi, ktorí sa majú ťažšie ako my na Slovensku. Adoptovali si tak na diaľku dievčatko alebo chlapca v niektorej z krajín, kde pomáhame.

Na Haiti podporujeme cez Adopciu na diaľku® aj škôlkárov. Vďaka pomoci zo Slovenska majú lepší prístup k pitnej vode a jedlu.

Vďaka vám cez náš projekt dostáva aktuálne pravidelnú pomoc už viac ako 5 200 detí. Je to veľká radosť i veľký záväzok. Účasť každého z vás znamená spojenie malých kúskov mozaiky do úžasného a vzácneho diela pomoci. Celý rok bol veľmi náročný a ťažký. Zároveň však ostáva naplnený veľkou vďačnosťou. Pandémia nepriniesla iba obavy a ťažkosti. Ukázala aj veľa dobrého a priniesla i mnoho skutkov lásky preukázaných blížnym. Ďakujeme, že ste darovali nádej a dobro viac ako 5 200 konkrétnym deťom. Ste už navždy súčasťou ich životného príbehu.  

Martina Borčíková