Rok po zemetrasení - aktivita a pomoc SKCH na Haiti | Slovenská katolícka charita


Rok po zemetrasení – aktivita a pomoc SKCH na Haiti

pridal: wp-dev | dátum: 20. januára 2011 | kategória: Aktuality

Približne 3 milióny ľudí v núdzi, stovky tisíc mŕtvych, zničené budovy, poškodená infraštruktúra. Taká bola bilancia nešťastia, ktoré postihlo Haiti v podobe hrozivého zemetrasenia pred rokom. Vďaka štedrosti všetkých darcov sa tak začiatkom minulého roka podarilo vyzbierať Konferencii biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej charite celkovo 1 746 000 EUR. Z týchto prostriedkov charita zrealizovala viaceré projekty obnovy zničenej krajiny a v pomoci plánuje naďalej pokračovať aj v roku 2011.

Časť vyzbieraných prostriedkov SKCH použila na krízovú humanitárnu pomoc hneď po zemetrasení, kedy prostredníctvom partnerov z Caritas Internationalis a miestnej organizácie Caritas Haiti zabezpečila distribúciu stanov, potravín a liekov. Charita finančne podporila aj zdravotnícku starostlivosť, ktorú poskytovali lekári Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tí denne ošetrili viac ako 100 pacientov.

Po skončení prvej krízovej fázy začala charita v máji 2010 realizovať projekty obnovy zničených obydlí a infraštruktúry v rámci dlhodobej pomoci. Touto úlohou SKCH poverila šéfku humanitárnej misie Evu Zelinovú, ktorá sa po 8 mesiacoch strávených na Haiti vrátila na dvojtýždňovú dovolenku. Tá na tlačovej konferencii informovala o zrealizovaných projektoch a tiež o ďalších plánoch pomoci, ktorú bude Slovenská katolícka charita poskytovať Haiti, aj počas celého roka 2011. Charita sa vo svojej pomoci Haiťanom sústredila na obnovu škôl, podporu zamestnanosti a živobytia a tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prevádzku troch škôl, ktoré boli postavené vďaka peniazom od slovenských darcov plánujú ďalej financovať z prostriedkov programu adopcia na diaľku. V roku 2011 plánuje charita dokončiť tri projekty väčšieho rozsahu a to stavbu sirotinca pre deti s mentálnym postihnutím, materskej školy a stavbu pastoračného centra, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie dospelých v objeme 450 tisíc eur.

Generálny sekretár SKCH na konferencii informoval o tom, že pre misiu na Haiti zakúpili 960 kusov vakcín proti cholere, ktorými zásobili slovenských lekárov, ktorí tam pôsobia. Po vypuknutí epidémie charita tiež distribuovala dezinfekčné balíčky, ktoré obsahovali tablety na čistenie vody a prípravky na báze chlóru na dezinfekciu úžitkovej vody. V distribúcii tohto humanitárneho materiálu bude charita pokračovať aj v najbližších mesiacoch. Na rok 2011 poskytla charita finančné prostriedky vo výške 55 tisíc eur Vysokej škole sv. Alžbety, ktoré budú stačiť na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na 6 mesiacov.

Prezident Slovenskej katolíckej charity, Mons. Sečka, ktorý v minulosti osobne navštívil Haiti, vyjadril vďaku všetkým dobrodincom za prejavenú solidaritu a zdôraznil dôležitosť informovať verejnosť a najmä darcov o tom, ako boli finančné prostriedky využité.