Rovnaké práva aj rovnaké povinnosti! | Slovenská katolícka charita


Rovnaké práva aj rovnaké povinnosti!

pridal: charita | dátum: 7. marca 2018 | kategória: Slovensko

Bratislava, Brusel, 7. marca 2018 – Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Caritas Europa vyzýva európske inštitúcie a vlády, aby prijatím navrhovanej EÚ legislatívy zaručujúcej rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom prispeli k búraniu stereotypov vzťahujúcich sa k rodičovskej starostlivosti v rodinách.

„Po rodičovskej dovolenke som sa nemohla vrátiť do pôvodného zamestnania, pretože moje pracovné miesto bolo zrušené. Rovnako ako pracovné miesta kolegýň na rodičovskej dovolenke. Pre mňa ako slobodnú matku bolo náročné riešiť finančnú situáciu, hľadanie nového pracovného miesta a zároveň adaptáciu dieťaťa v novom prostredí – materskej škole. Verím, že príde doba, keď zamestnávatelia nebudú rušiť pracovné miesta, matky sa budú môcť vrátiť do pôvodného zamestnania, ktoré poznajú a pracovné podmienky sa nastavia tak, aby zvládali pracovné aj rodinné povinnosti.” vysvetľuje 39-ročná Katarína z Bratislavy.

Nástup na materskú dovolenku zasiahne peňaženku takmer každej ženy. Pre mnohé slovenské rodiny znamená podstatné skresanie rozpočtu. Aktuálne je systém nastavený tak, že čím vyšší má žena príjem v zamestnaní, tým lepšia materská jej vyjde. Situáciu sociálne znevýhodnených rodičov však slovenská legislatíva zohľadňuje iba minimálne. Veľmi zraniteľnou skupinou sú rodičia, ktorí vyrastali v detskom domove a nemajú rodinné zázemie. Slobodné matky z materskej či rodičovského príspevku vyžijú len veľmi ťažko. Rodičom s nízkymi príjmami materská, resp. rodičovský príspevok vystačí ledva na pokrytie stravy a nájmu, ak vôbec. Väčšine osamelých matiek neostáva nič iné len z núdze žiť v domácnostiach s rodičmi alebo v krízových centrách. Ich možnosti zosúladenia pracovného a rodinného života sú značne limitované alebo takmer žiadne.

Aktuálny návrh pre európsku smernicu, ktorá sa zaoberá vyváženým pracovným a rodinným životom, predstavuje jedinečnú príležitosť zmenšiť rozdiely medzi matkami a otcami pri podmienkach zamestnania, platieb a zodpovednosti za starostlivosť v rodine a zároveň napomôcť rozhodnutiu mať deti a podporovať účasť žien na pracovnom trhu. Podľa výskumov lepšiu rovnováhu medzi prácou a rodinným životom možno chápať ako investíciu zameranú na šťastnejších pracovníkov, vyššiu produktivitu a zároveň znižujúcu pracovnú fluktuáciu aj  absenciu.

„Je nesmierne dôležité zaručiť rovnaké práva pre mužov a ženy. Znamená to aj rovnaké povinnosti v prípade starostlivosti o deti a domáce práce v rodine. Z lepšej zlučiteľnosti pracovného a rodinného života majú prospech nielen rodiny znižovaním rozdielov medzi mužmi a ženami, ale aj zamestnávatelia a ekonomika, keďže zamestnanci sú viac motivovaní,” hovorí Shannon Pfohman, riaditeľka Oddelenia tvorby politík a ich presadzovania v Caritas Europa.

Nastal čas, aby Rada Európy a Európsky parlament dosiahli dohodu v návrhu smernice o vyváženom rodinno-pracovnom živote a primeranom finančnom zabezpečení rodičovskej dovolenky v dĺžke minimálne štyri mesiace. Prijatím smernice by obe inštitúcie splnili záväzky vytvoriť sociálnejšiu Európu, ktoré prisľúbili počas vyhlásenia Európskeho piliera sociálnych práv v novembri 2017. Nezabúdajme, že rodina je podstatnou bunkou spoločnosti.