Vy rozhodnite, my pomôžeme | Slovenská katolícka charita

Vy rozhodnite, my pomôžeme

Charita by sa mala zamerať viac na pomoc pre:
siroty a deti v núdzi seniorov sociálne slabé rodiny zdravotne znevýhodnených ľudí bez domova

 
Ktoré z týchto charitných projektov poznáš:
farské charity STOP obchodovaniu s ľuďmi Adopciu na diaľku® Pôstnu krabičku materiálnu pomoc pre núdznych