Rozvojová spolupráca nie je cudzia ani slovenským študentom | Slovenská katolícka charita


Rozvojová spolupráca nie je cudzia ani slovenským študentom

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita pripravila sériu prednášok na základných a stredných školách v rámci aktivít Európskeho roka rozvoja 2015. Žiaci a študenti bývajú často prekvapení, že Slovensko sa nachádza v rámci rebríčka rozvinutých krajín na vysokých priečkach, do prvých 40-tich krajín sveta. Ale to, že sa majú na Slovensku lepšie, ako mnoho iných detí vo svete, si uvedomujú takmer všetci. Zaujímali ich možnosti zapojenia do rozvojovej spolupráce a niektoré triedy sa už aj v minulosti zapojili do rôznych aktivít. Napríklad v Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline podporujú deti v rozvojových krajinách prostredníctvom podpory vzdelania, v Základnej škole Bukovecká v Košiciach pripravujú pre deti v zahraničí rôzne darčeky a posielajú im ich cez rozvojových pracovníkov. Sú aj iné školy, ktoré sa zapájajú do takejto činnosti a nezostávajú iba pri teórii, za čo sme učiteľom a riaditeľom týchto škôl mimoriadne vďační! Vďaka nim a rozvojovému vzdelávaniu môže vyrásť aj na Slovensku generácia ľudí, ktorí sa zaujímajú o svet naokolo a nemyslia iba na biznis a svoje vlastné túžby.