S dobrovoľníkmi to vieme! | Slovenská katolícka charita


S dobrovoľníkmi to vieme!

pridal: wp-dev | dátum: 4. januára 2017 | kategória: Aktuality

Dobrovoľník je ten, kto má na prvom mieste dobrú vôľu a ochotné srdce pomáhať iným, a to aj bez nároku na odmenu. Jeho odmenou je v mnohých prípadoch len dobrý pocit z vykonanej služby, či úsmev od človeka, ktorému pomohol. Práca dobrovoľníkov je neodmysliteľnou súčasťou práce Slovenskej katolíckej charity (SKCH).

Okrem služby na Slovensku sa môžu dobrovoľníci zapojiť aj do práce a aktivít v krajinách subsaharskej Afriky, teda v humanitárnych a rozvojových projektoch. Príprava na túto službu prebieha niekoľko týždňov, kým sa vybraný uchádzač, alebo uchádzačka dostane do konkrétnej krajiny. Aktuálne vysielame dobrovoľníkov do dvoch krajín. V Ugande je hlavnou náplňou činnosti dobrovoľníka prispieť svojou aktivitou k efektívnemu fungovaniu nášho Centra. Rwanda je novšou krajinou, do ktorej sú vysielaní dobrovoľníci SKCH. Ich úlohou je pokračovať v spolupráci s rehoľou pallotínov v rámci práce s deťmi.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať. Organizácia musí prejsť procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky. V rámci hodnotenia SKCH splnila najvyšší štandard práce s dobrovoľníkmi a získala trojhviezdičkové ohodnotenie. Na základe takéhoto hodnotenia organizácií tak môžu potenciálni dobrovoľníci vidieť, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard organizácia spĺňa.

Chceš pomáhať s nami? Aktuálne hľadáme dobrovoľníkov do Afriky. Prvé termíny vycestovania sú už koncom februára, ďalšie v lete. Pošli nám svoj životopis a motivačný list do konca januára na adresu vittek@charita.sk.

Viac info o dobrovoľníctve v Ugande TU!

Viac info o dobrovoľníctve v Rwande TU!

Viac info o dobrovoľníctve v Ugande TU!