S projektom Rafael III sa lúčili aj v Žiline | Slovenská katolícka charita


S projektom Rafael III sa lúčili aj v Žiline

pridal: wp-dev | dátum: 28. novembra 2016 | kategória: Aktuality

V stredu 23. novembra 2016 sa klienti a zamestnanci kancelárie projektu Rafael III v Žiline spoločne stretli v priestoroch nocľahárne sestier Panny Márie Útechy pri príležitosti ukončenia projektu Rafael III. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, s množstvom príjemných rozhovorov i nostalgických spomienok. Mnohí klienti sa tu uvideli aj po niekoľkých mesiacoch, takže sa mali dlho o čom rozprávať. Klientka Sarina spolu s ďalšími dobrovoľníčkami pripravili výborné pohostenie. Na záver sa klienti, ako aj pracovníci projektovej kancelárie rozlúčili s nádejou, že toto stretnutie nie je ich posledné.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.