Sadia stromy a rastliny! Haitskí školáci majú vlastnú záhradu. | Slovenská katolícka charita


Sadia stromy a rastliny! Haitskí školáci majú vlastnú záhradu.

pridal: charita | dátum: 10. februára 2020 | kategória: Adopcia na diaľku®

Ekologické správy z Haiti nie sú pozitívne. Rozsiahle odlesňovanie počas uplynulých storočí spôsobilo, že v dnešnej dobe sú len menej ako 2 % rozlohy tejto krajiny pokryté lesmi. Ešte pred sto rokmi to podľa niektorých zdrojov bolo až 60 %. Drevo bolo v takto málo rozvinutej krajine dlho dôležitou komoditou, hojne využívanou ako palivo alebo tovar, s ktorým sa dalo obchodovať. Dnes tvorí väčšinu ekonomickej produkcie Haiti poľnohospodárstvo a výroba dreveného uhlia. Ani jedna z týchto dvoch oblastí neprispieva k zlepšovaniu ekologickej situácie, práveže naopak.

Alarmujúce odlesnenie na haitských hraniciach s Dominikánskou republikou

Jedno z najviac alarmujúcich odlesňovaní na svete so sebou prinieslo veľa problémov. Na Haiti sa stali bežnými zosuvy pôdy a bleskové povodne, ktoré by sa v zalesnenom teréne oveľa lepšie zachytávali. Krajina tiež prišla o množstvo pôvodných živočíchov, ktoré stratili svoje prirodzené životné prostredie. V dôsledku všetkých týchto faktorov sa znížila kvalita pôdy, čo opäť spôsobuje ťažkosti poľnohospodárom, ktorí musia pestovať na väčšom území, aby získali rovnako veľa plodín.

Ani dnes nepatrí záujem o zlepšovanie ekologickej situácie medzi priority haitskej spoločnosti. Je to pochopiteľné, vzhľadom na to, že krajina stále trpí elementárnymi ťažkosťami.

O to pozitívnejšie je, že v škole sv. Františka Salezského – Riviére Froide, ktorú navštevujú deti v projekte Adopcia na diaľku®, myslia aj na túto oblasť vzdelávania. V minulom roku škola organizovala poľnohospodársko-ekologický kurz. Na ňom sa deti učili sadiť stromy či iné rastliny a spoločne čistili a upratovali školu. Okrem toho absolvovali hodiny o ochrane životného prostredia a dôsledkoch znečistenia. „Tieto kurzy sú pre deti veľmi dôležité, pretože veľká časť z nich bude po absolvovaní školy pracovať práve v poľnohospodárstve,“ povedala sestra Marie Evanette Onesaire, ktorá je našou miestnou koordinátorkou.

Skupinová fotografia pred lekciou sadenia

Dievčatá a chlapci sadili ovocné stromy a rastliny v areáli školy. Aj vďaka nášmu projektu mávajú deti v škole teplý obed. Mnohé však chodia do školy nenaraňajkované a vyhladnuté. Práve v týchto prípadoch si v škole niekedy pomôžu ovocím, ktoré si sami vypestujú. V minulom roku sa ale dlhé suchá podpísali aj na množstve plodín. Ako nám napísala naša koordinátorka: „Prišli sme o časť úrody z našich ekologických školských aktivít kvôli extrémnemu obdobiu sucha. Plánujeme uschnuté rastliny nahradiť novými čo najskôr.“

Veríme, že vďaka vzdelaniu budú deti v dospelosti zodpovednejšie, budú schopné vykonávať množstvo kvalifikovanejších prác a pomôžu zlepšiť situáciu v ich krajine. Držíme im palce a ďakujeme všetkým darcom zo Slovenska, ktorí pomáhajú konkrétnym deťom a umožňujú im zažiť aj takéto aktivity.

Autor článku: Roman Kortiš