Šiesti gymnazisti sv. Edity Steinovej bojujú za zlepšenie prístupu k liečbe HIV u detí | Slovenská katolícka charita


Šiesti gymnazisti sv. Edity Steinovej bojujú za zlepšenie prístupu k liečbe HIV u detí

pridal: charita | dátum: 20. júla 2010 | kategória: Aktuality

V časti „Global village“ XVIII. Svetovej konferencie o boji proti AIDS, sa zapája šesť slovenských žiakov z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach do mozaiky. Spolu s ďalšími mladými z Rakúska a Slovinska vytvoria koláž vo forme srdca z materiálov a fotografií z aktivít, ktoré sami vyrobili s cieľom zvyšovania verejného povedomia o HIV/AIDS. Z knihy „Chcem žiť“ zo slovinskej charity budú čítať básne, ktoré napísali deti zo Zambie. Pri tejto príležitosti dovzdá prezident Rakúskej charity zozbierané podpisy kampane za zlepšenie prístupu detí k liečbe a testovaniu na HIV vedúcej sekcie rozvojovej pomoci na Ministerstve zahrničných vecí.

Kampaň za zlepšenie prístupu k testovaniu a liečbe detí na HIV/AIDS je súčasťou spoločného projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a charít Rakúska a Slovinska. Na Slovensku sa do kampane rozvojového vzdelávania zapojilo vyše 80 základných a stredných škôl a takmer 3000 žiakov. V rámci projektu vydala SKCH tematickú príručku o HIV/AIDS spolu s filmom na DVD, kde mohli učitelia venovať jednu vyučovaciu hodinu tejto téme. Cieľom kampane bolo zvyšovať verejné povedomie u mladých ľudí o fenoméne HIV/AIDS, jeho prepojenia s chudobou, pretože brzdí rozvoj chudobných krajín subsaharskej Afriky. „Chceme, aby mladí ľudia v dospelosti vedeli zaujať solidárny postoj k ľuďom v rozvojových krajinách a chápali svet ako jedno veľké spoločenstvo kde sme všetci prepojení a silnejší majú pomáhať slabším a chudobným“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

K dnešnému dňu 2,1 milióna detí mladších ako 15 rokov žije s vírusom HIV. 62% z týchto detí potrebuje antiretrovirálne (ARV) lieky špeciálne prispôsobené na liečbu detí, no nemajú k nej prístup najmä pre nedostatok financií. Je smutné akú malú pozornosť venujú politickí predstavitelia ochoreniu a liečbe u detských pacientov. Katolícke organizácie, ktoré majú skúsenosti so starostlivosťou o deti postihnuté HIV/AIDS, sa rozhodli zvýšiť tlak na farmaceutické spoločnosti a vlády jednotlivých krajín, aby zabezpečili prístup k testovaniu a liečbe HIV podľa požiadavky kampane „HAART for children“. SKCH podporuje od roku 2008 takmer 100 detí vo Vietname a v Namíbii, z ktorých väčšina sú siroty.