SKCH: 20. jún je Svetový deň utečencov | Slovenská katolícka charita


SKCH: 20. jún je Svetový deň utečencov

pridal: wp-dev | dátum: 20. júna 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 20. júna 2014. – Medzi nami žijú ľudia, ktorí museli náhle opustiť svoje domovy, rodinu, zázemie, prácu. Dňa 20. júna si každoročne pripomíname neľahký osud utečencov, ktorí utiekli zo svojej krajiny pred prenasledovaním, vojnovým konfliktom, mučením a neľudským zaobchádzaním. Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day) a od tohto roku si pripomíname Svetový deň utečencov na celom svete.

Pri tejto príležitosti mimovládne organizácie pracujúce s utečencami a realizujúce projekty v tejto oblasti financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov, všeobecný program Solidarita pri riadení migračných tokov na území Slovenskej republiky – Marginal, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita a obec Rovné, ďalej ETP Slovensko v spolupráci s Migračným úradom MV SR, Inštitútom pre medzikultúrny dialóg v rámci projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra podporeného z Nórskych fondov a Nadáciou Milana Šimečku pripravili aktivity v rôznych mestách, ktoré Vám priblížia život utečencov na Slovensku.

Slovenská katolícka charita (SKCH) rozšírila svoje projekty zamerané na pomoc cudzincom žijúcim na Slovensku o projekt Rafael v apríli tohto roku. „Nový projekt je zameraný na poskytovanie komplexných služieb s cieľom integrácie osôb, ktoré získali azyl a súčasne trvalý pobyt na území Slovenska a osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana a s ňou súvisiaci prechodný pobyt na našom území. Ide o ľudí, ktorí zo svojej krajiny utiekli pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami. Zväčša ide o cudzincov z Afganistanu, Iraku, Somálska, Iránu či Arménska,“ uviedol projektový manažér projektu Rafael Jozef Kákoš.

Projekt prebieha od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 na území Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. SKCH cudzincom zaradeným do programu pomoci poskytne základné a špecializované sociálne poradenstvo a asistenciu, právnu pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách či pomoc pri hľadaní ubytovania.

Program podujatia v slovenských mestách:

Senec, 17. jún

18:00 Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál, výstavou fotografií, maľovaním henou

Bratislava, 20. jún

15:00 Priateľský futbalový zápas na Primaciálnom námestí – Výber utečencov z Rohoviec a tímu Different Colours United, prvý výkop lopty zrealizuje osobne primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik

16:00 Kultúrny program (koncert, divadelné predstavenie, cirkus) a sprievodné akcie (stánky, ochutnávka jedál, prezentácie organizácií, maľovanie henou, tvorivý výtvarný workshop) na Hviezdoslavovom námestí

18:00 Dáždnikový pochod ulicami Starého mesta (začína na Hviezdoslavovom námestí)

18:30 Koncert ethno kapely Vervalet na Hviezdoslavovom námestí

19:00 Verejná diskusia k utečeneckej problematike v posluchárni VŠVU (Hviezdoslavovo nám.18)

Košice, 20. jún

15:00 Dáždnikový pochod ulicami Starého mesta (začína na Jesenského ulici)

16:00 Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál, výstavou fotografií, maľovaním henou v spolupráci s Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja (Hlavná 48)

Žilina, 20. jún

15:00 Dáždnikový pochod (začína na ulici D. Dlabača)

16:00 Verejná diskusia s utečencami o ich každodennom živote na Slovensku spojená s ochutnávkou jedál a výstavou fotografií

Humenné, 20. jún

19:00 Dáždnikový pochod (začína na Námestí slobody)

Príďte s otvoreným dáždnikom v ruke – symbol prístrešia, ktorý v tento deň splní svoj účel aj keď neprší a vyjadrite tak svoju podporu utečencom žijúcim na Slovensku.