SKCH: 25. výročie obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity na Slovensku | Slovenská katolícka charita


SKCH: 25. výročie obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity na Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 6. novembra 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 6. november 2015 – Slovenská katolícka charita si dnes, 6. novembra pripomína 25. výročie obnovenia činnosti a schválenie stanov Konferenciou biskupov Slovenska po páde totalitného režimu. Uskutočnilo sa tak v novembri roku 1990 po podpise oficiálneho dekrétu, ktorý vymedzuje úlohy, organizačnú štruktúru a hospodárenie najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku.

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 prevzala SKCH do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc najbiednejším. Od tohto roku vznikali jej pobočky po celom území Slovenska. V 50-tych rokoch minulého storočia štát pozastavil činnosť SKCH a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň kontrolovaní starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov.

Charita sa mohla vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu po roku 1989 a začiatkom roka 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. Na Slovensku v súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát. V organizácii pracuje približne 1 700 zamestnancov a 1 500 dobrovoľníkov. Charita poskytuje pomoc viac ako 30 000 ľuďom v núdzi ročne vo viac ako 230 zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb. Prevádzkuje útulky, nocľahárne, zariadenia pre seniorov aj ľudí s postihnutím, hospice pre nevyliečiteľne chorých, detské domovy a ďalšie služby. SKCH je „účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“ ustanovené Konferenciou biskupov Slovenska a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.

SKCH poskytuje charitatívnu a sociálnu pomoc v Európe, Afrike, Amerike a Ázii. Na Slovensku pomáha biednym prostredníctvom humanitárnej a potravinovej pomoci, Skladu solidarity, sociálnych služieb a služieb rozvojového vzdelávania. Aktívnou súčasťou SKCH sú aktuálne projekty, v rámci ktorých poskytuje pomoc a podporu vo svete a na Slovensku. Patria medzi nich projekt ADOPCIA NA DIAĽKU®, ktorý umožňuje adopcie detí na diaľku z Haity, Albánska, Ugandy, Indie, Vietnamu, Kazachstanu, integračný projekt RAFAEL pre utečencov na Slovensku, boj proti nútenej práci, vykorisťovaniu a novodobému otroctvu STOP OBCHODOVANIU S LUĎMI a ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNA POMOC ako pohotová reakcia na krízové situácie vo svete a podpora dlhodobého rozvoja zaostalých komunít.

Slovenská katolícka charita je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá je medzinárodne koordinovaná a vnútorne zosieťovaná. SKCH je členom celosvetových organizácii Caritas Internationalis a Caritas Europa a to jej umožňuje poskytovať charitatívne služby komplexne a celosvetovo.

„Charita už 25 rokov od pádu totalitného režimu poskytuje pomoc ľuďom v núdzi bez rozdielu rasy, vierovyznania či politického zmýšľania. Pomáhame ľuďom bez domova v našich útulkoch a nocľahárňach, utečencom, seniorom, matkám v núdzi, deťom, nevyliečiteľne chorým v našich hospicoch a všade tam, kde zlyháva aj pomoc zo strany štátu. Charita sa za 25 rokov vypracovala na profesionálnu organizáciu kde dnes pracuje 1 700 zamestnancov a 1500 dobrovoľníkov“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Verejnosť môže podporiť činnosť jednotlivých projektov SKCH finančnými darmi na individuálne čísla účtu uvedené na webovej stránke www.charita.sk.