SKCH: 90 rokov blízko pri človeku | Slovenská katolícka charita


SKCH: 90 rokov blízko pri človeku

pridal: wp-dev | dátum: 19. januára 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 19. január 2017 – Presne pred deväťdesiatimi rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Celé obdobie jej fungovania poukazuje na jednu dôležitú skutočnosť, že vždy budú v našom okolí a v našej spoločnosti prítomní ľudia, ktorí budú odkázaní na našu pomoc. Úloha a poslanie Slovenskej katolíckej charity (SKCH) tak boli a budú aktuálne aj naďalej.

SKCH vznikla v roku 1927, kedy boli schválené stanovy Ústrednej karity na Slovensku (ÚKS). Obdobie prvých rokov jej existencie prinieslo veľký rozvoj charitného diela na Slovensku. Politické zmeny, ktoré nastali v rokoch 1945 – 1950 ovplyvnili aj činnosť ÚKS, ktorá bola postupne štátnou mocou obmedzovaná a utlmovaná. K samotnému zrušeniu ÚKS nikdy nedošlo a rozhodnutie o rozpustení bolo neskôr zrušené. Po februárovom prevrate v roku 1948 začali systematické výpady proti Cirkvi, okrem iných boli zakázané zbierky na charitu a bol jej odňatý názov katolícka. Postupne zanikli všetky charitné diela a charita mohla spravovať len charitné domovy, v ktorých boli internovaní rehoľníci, rehoľníčky a kňazi vyššieho veku. Nežná revolúcia a pád totalitného režimu umožnili opätovný rozvoj charitného diela v plnom rozsahu. „Charitatívne dielo realizované Cirkvou na Slovensku nie je len dielom ľudským, ale aj dielom Božím. História SKCH nám v tomto dáva jasne za pravdu“, podotkol prezident SKCH Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.

V súčasnosti pomáha SKCH prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi. V takmer 290 zariadeniach najmä zdravotníckych a sociálnych služieb poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a ľuďom bez domova. V prípade potreby zabezpečuje poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a v zahraničí, prevádzkuje charitné domovy, realizuje celoslovenské finančné a materiálne zbierky, ponúka akreditované vzdelávanie, prevádzkuje Sklad solidarity v Bratislave a priamo realizuje projekty Adopcia na diaľku® a STOP obchodovaniu s ľuďmi. SKCH je tiež členom medzinárodného združenia charít Caritas Internationalis a Caritas Europa.

„SKCH a jej činnosť nestratila ani po rokoch na svojej aktuálnosti. Stále je však potrebné pozerať smerom dopredu. Verím, že charita bude aj naďalej garantom pomoci ľudom v núdzi na Slovensku i v zahraničí“, uviedol pri tejto príležitosti generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Okrem viacerých pripravovaných kampaní a nových projektov v mesiacoch január a jún zorganizuje SKCH v spolupráci s Caritas Europa v Bratislave dve významné stretnutia zástupcov charít z viacerých európskych štátov.