SKCH: Blízko pri človeku už 25 rokov | Slovenská katolícka charita


SKCH: Blízko pri človeku už 25 rokov

pridal: wp-dev | dátum: 21. januára 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 21. január 2016 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) obnovila svoju činnosť po páde totalitného režimu dňa 21. januára 1991, kedy ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oficiálne zaregistrovalo jej stanovy. SKCH tak bolo od tohto dátumu umožnené plnohodnotne pokračovať vo svojom poslaní, pre ktoré bola v roku 1927 založená.

Od roku 1991 prešla SKCH pomerne zaujímavú cestu. Vďaka zápalu, iniciatíve a osobnému nasadeniu jej zamestnancov a podporovateľov sa postupne stala najväčšou charitatívnou organizáciou na Slovensku. V súčasnosti SKCH združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít, a zároveň je členom v Caritas Europa a Caritas Internationalis. Vďaka tomuto členstvu sa môže podieľať na medzinárodne koordinovanej pomoci, a zároveň má prístup k informáciám a participácii v celosvetovo pôsobiacich charitatívnych organizáciách.

Na Slovensku SKCH prevádzkuje 265 zariadení, kde poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby pre takmer 20 – tisíc ľudí v núdzi ročne bez ohľadu na ich rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Okrem toho realizuje humanitárne a rozvojové projekty v 12 chudobných krajinách sveta. Ústredným poslaním SKCH je už viac ako 25 rokov účinne pomáhať ľuďom v núdzi, byť hlasom chudobných a byť blízko pri každom človeku, ktorý to aktuálne potrebuje. Túto úlohu realizuje prostredníctvom pravidelných kampaní, ako je Pôstna krabička pre Afriku, Zbierka školských pomôcok, či Celoslovenská zbierka potravín. Okrem pravidelných finančných zbierok prevádzkuje aj Sklad solidarity, ktorý v hlavnom meste ponúka oblečenie a vybavenie do domácnosti pre tých najchudobnejších.

SKCH už niekoľko rokov realizuje aj Projekt Adopcia na diaľku, ktorý je založený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa a pomáha deťom v Albánsku, Kazachstane, Ukrajine, Indii, Ugande, Vietname, ale aj na Haiti. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR SKCH realizuje kampaň Stop obchodovaniu s ľuďmi, kde okrem osvetových programov, pomáha aj konkrétnym obetiam obchodovania. V rámci prebiehajúcej utečeneckej krízy pripravila SKCH už tretie pokračovanie Projektu Rafael zameraného na podporu ľudí, ktorým už bol udelený azyl, alebo poskytnutá doplnková ochrana na území SR.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Mgr. Radovan Gumulák: “Som veľmi rád, že SKCH je už 25 rokov bližšie pri človeku. Každé významné jubileum tak v živote, ako aj v práci vytvára priestor pre zamyslenie, či to čo robíme má zmysel a opodstatnenie, či je treba niečo meniť, prípadne vylepšiť. V prípade SKCH môžem povedať, že jej smerovanie a činnosť je veľmi potrebná aj po 25. rokoch. Je však na nás, aby sme spôsob, akým budeme toto poslanie realizovať prispôsobili aktuálnym podmienkam. Zároveň by som pri tejto príležitosti vyslovil veľké Pán Boh odmeň všetkých zamestnancom a podporovateľom SKCH, ktorí jej na ceste bližšie k človeku pomáhali a pomáhajú. Charita si plánuje na jeseň pripomenúť 25. výročie obnovenia činnosti aj Púťou charít spoločne s bývalími aj súčastními zamestnancami, dobrovoľníkmi a podporovateľmi.”

Aktuálne je možné podporiť aktivity a činnosť SKCH aj prostredníctvom 2 % z Vašich daní. Potrebné tlačivá a viac informácií nájdete na www.charita.sk/2percenta.