SKCH bude v prípade živelných udalostí pripravená reagovať efektívnejšie | Slovenská katolícka charita


SKCH bude v prípade živelných udalostí pripravená reagovať efektívnejšie

pridal: wp-dev | dátum: 31. októbra 2012 | kategória: Aktuality

ISTANBUL/BRATISLAVA. 31. októbra 2012 – Slovenská katolícka charita (SKCH) v snahe lepšie reagovať na prípadné živelné udalosti, napríklad v prípade povodní, spojila svoje sily s deviatimi národnými charitami z juhovýchodnej Európy. Národná koordinátorka SKCH pre riešenie mimoriadnych udalostí na Slovensku Júlia Aguado, sa preto spolu s deviatimi koordinátormi z európskych národných charít zúčastnila dvojdňového tréningového programu v Istanbule, ktorý bol prvou z radu rôznych aktivít. Program organizovala Charita Turecko od 22. do 24. októbra 2012 v Istanbule.

Okrem SKCH sa na programe zúčastnili koordinátori pre riešenie naliehavých situácií z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Grécka, Kosova, Čiernej Hory, Rumunska, Srbska a Turecka. Tréningový program je súčasťou projektu zameraného na budovanie kapacít v prípade živelných udalostí a bol zameraný na osvojenie si techník a metodických postupov v prípade núdze.

„Tento projekt Slovenskej katolíckej charite a našim diecéznym charitám umožní získať nové poznatky v oblasti pomoci v čase živelných udalostí a rovnako umožní vzájomnú výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni. Je však tiež príležitosťou na vytvorenie vlastného strategického dokumentu národnej charity, ktorého vypracovanie má byť jedným z výstupov projektu,“ vysvetľuje Júlia Aguado.

Vďaka programu budú národní a diecézni koordinátori v budúcnosti schopní vyškoliť svoje humanitárne tímy v jednotlivých regiónoch v každej zo zúčastnených krajín.

Sme presvedčení, že tento projekt významne prispeje k ďalšiemu zlepšeniu profesionálneho prístupu európskych charít v reakcii na potreby postihnutého obyvateľstva,” povedal národný koordinátor rumunskej charity Thomas Hackl, ktorý je zároveň manažérom projektu. Projekt zameraný na budovanie kapacít európskych charít, je financovaný z príspevkov rakúskej, belgickej, francúzskej, nemeckej, španielskej a švajčiarskej charity.

Autor: SKCH, Caritas Europa

Foto: Caritas Europa