SKCH: Charita spustila projekt Rafael III. zameraný na integráciu osôb s medzinárodnou ochranou | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita spustila projekt Rafael III. zameraný na integráciu osôb s medzinárodnou ochranou

pridal: wp-dev | dátum: 7. decembra 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 4. december 2015– Slovenská katolícka charita („SKCH“) spustila 1. decembra 2015 projekt Rafael III., ktorý nadviazal na skončený integračný projekt Rafael II. Ten bol ukončený 30. novembra 2015 a realizovaný v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb č. OVO2-2015/000011/02. Projekt Rafael III. pokračuje v poskytovaní komplexných služieb s cieľom integrovať osoby s medzinárodnou formou ochrany, ktorí zo svojej krajiny utiekli pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami. Vo väčšine prípadov sú to cudzinci z Afganistanu, Iraku, Somálska, Iránu a Sýrie.

Pokračovanie projektu chce využiť širokú základňu dobrovoľníkov a kresťanských spoločenstiev a zároveň využiť aj doterajšie iniciatívy na pomoc utečencom na Slovensku. Jeho snahou bude vytvoriť sieť spolupracujúcich organizácií, dobrovoľníkov a podnikateľského sektora a tým prispieť k zlepšeniu pomoci v procese integrácie osôb cieľovej skupiny.„Európa zažíva najväčšiu vlnu migrácie za posledné desaťročia. Naše skúsenosti nám potvrdili, že integrácii je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť a realizovať také opatrenia, ktoré pomôžu azylantom sa čo najrýchlejšie zaradiť do spoločnosti. Cieľom projekt je pomôcť týmto ľuďom nájsť na Slovensku svoj nový domov a predísť vzniku uzavretých komunít a sociálne rozdelenej spoločnosti“, uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Aktivity projektu zahŕňajú výučbu slovenského jazyka a poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva. V rámci poskytovania služieb bude venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby.

Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Dôležitým faktorom, ktorý môže výrazne pomôcť úspešnej integrácii cieľovej skupiny projektu je aj prijatieazylantov majoritnou spoločnosťou, preto bude našou snahou stavať mosty porozumenia, vzájomného rešpektu a akceptácie jeden druhého.“ zdôraznila Jana Verdura, projektová manažérka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Individuálny projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.