SKCH: Charita vydala druhý leták o utečencoch na Slovensku | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita vydala druhý leták o utečencoch na Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 31. mája 2016 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala v poradí už druhý leták o utečencoch, ktorý je ďalším informačným materiálom o vybranej skupine ľudí. Druhé vydanie propagačného materiálu sa zameriava na právny aspekt ochrany utečencov na Slovensku, úskalia integračného procesu a poukazuje na hlavné rozdiely medzi migrantom a utečencom.

Kým prvý propagačný materiál podával základné informácie o migrantoch, utečencoch a azylantoch u nás, druhé vydanie objasňuje právne hľadisko statusu utečenca na Slovensku a poukazuje na hlavné problémy, s ktorými sa tieto osoby stretávajú počas obdobia integrácie a to najmä pri hľadaní si vlastného bývania, práce či ošetrení u lekára . Osobitosťou tohto vydania je aj vlastný pohľad niektorých klientov SKCH na integráciu na Slovensku a osobné skúsenosti Slovákov s touto cieľovou skupinou. „Hlavným cieľom projektu Rafael je poskytnúť komplexné služby osobám s udelenou formou medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike, ktoré im uľahčia proces integrácie do spoločnosti. Zároveň sa snažíme zvyšovať povedomie verejnosti na Slovensku o utečeneckej problematike a podávať bližšie informácie aj o sporných oblastiach integračného procesu,“ uviedla Jana Verdura, manažérka projektu SKCH Rafael na Slovensku. Leták o utečencoch bol rozposlaný do poradenských centier projektu v Bratislave, Košiciach a Žiline a budete ho môcť nájsť na podujatiach s účasťou Slovenskej katolíckej charity.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachadzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patria najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva a výučbu slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby.

Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Kompletný leták nájdete TU.