SKCH: Charita vydala príručku pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita vydala príručku pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí

pridal: wp-dev | dátum: 4. apríla 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 4. apríl 2016 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.

Keďže hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostatočne rozvinutá a v mnohých mestách nie je takmer vôbec dostupná, brožúra sa stáva cenným pomocníkom pre tých, ktorí sa v domácnosti starajú o umierajúcich a ťažko chorých príbuzných bez profesionálnej podpory a pomoci. Prináša cenné informácie, vysvetlenia a praktické tipy pre ošetrujúcich rodinných príslušníkov, ako aj pre profesionálnych a dobrovoľných ošetrovateľov a ošetrovateľky. „Brožúra vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu zväzu hospicov v Rakúsku. Dúfame, že táto príručka pomôže poskytovať lepšiu starostlivosť tým, o ktorých sa v našich domácnostiach staráme a prinesie úľavu a pokoj ťažko chorým a umierajúcim ľuďom,“ uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Techniky starostlivosti vychádzajú z metód starostlivosti zakladateľky Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku, sr. Hildegard Teuschl CS. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenie základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy, ako sa vysporiadať s tragickými úsekmi v živote ťažko chorého človeka.

Publikácia vychádza v náklade 10 000 kusov a za symbolický poplatok sa prioritne distribuuje medzi jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity a ich klientov v mobilných hospicoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) a opatrovateľskej službe.

V prípade záujmu si môžete brožúru objednať na adrese kurzy@charita.sk

Prostredníctvom priložených poštových poukážok môžu záujemcovia prispieť finančným darom na číslo účtu SK3709000000000176875345, VS 235. Takto poukázané finančné prostriedky budú určené na podporu hospicovej starostlivosti a agentúr domácej ošetrovateľskej služby Slovenskej katolíckej charity.

Príručku si môžete stiahnuť tu.