SKCH: Charita vydala príručku pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita vydala príručku pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí

pridal: wp-dev | dátum: 4. apríla 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 4. apríl 2016 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.

Keďže hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostatočne rozvinutá a v mnohých mestách nie je takmer vôbec dostupná, brožúra sa stáva cenným pomocníkom pre tých, ktorí sa v domácnosti starajú o umierajúcich a ťažko chorých príbuzných bez profesionálnej podpory a pomoci. Prináša cenné informácie, vysvetlenia a praktické tipy pre ošetrujúcich rodinných príslušníkov, ako aj pre profesionálnych a dobrovoľných ošetrovateľov a ošetrovateľky. „Brožúra vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu zväzu hospicov v Rakúsku. Dúfame, že táto príručka pomôže poskytovať lepšiu starostlivosť tým, o ktorých sa v našich domácnostiach staráme a prinesie úľavu a pokoj ťažko chorým a umierajúcim ľuďom,“ uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Techniky starostlivosti vychádzajú z metód starostlivosti zakladateľky Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku, sr. Hildegard Teuschl CS. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenie základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy, ako sa vysporiadať s tragickými úsekmi v živote ťažko chorého človeka.

Publikácia vychádza v náklade 10 000 kusov a za symbolický poplatok sa prioritne distribuuje medzi jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity a ich klientov v mobilných hospicoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) a opatrovateľskej službe.

V prípade záujmu si môžete brožúru objednať na adrese kurzy(zavinac)charita.sk

Prostredníctvom priložených poštových poukážok môžu záujemcovia prispieť finančným darom na číslo účtu SK3709000000000176875345, VS 235. Takto poukázané finančné prostriedky budú určené na podporu hospicovej starostlivosti a agentúr domácej ošetrovateľskej služby Slovenskej katolíckej charity.

Príručku si môžete stiahnuť tu.