SKCH: Charita vyzbierala takmer 190 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita vyzbierala takmer 190 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike

pridal: wp-dev | dátum: 1. decembra 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 1. december 2016 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) vyzbierala aktuálne takmer 190 tisíc Eur na boj proti chorobe AIDS v Afrike. SKCH každoročne podporuje boj proti tejto chorobe na africkom kontinente prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Vyzbierané prostriedky pomôžu Centru Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, kde sa SKCH stará o HIV pozitívne deti a Kultúrnemu centru sv. Vincenta Pallotti pre deti v Rwande, kde SKCH podporuje predškolské vzdelávanie.

Prvý december je na celom svete venovaný spoločnému boju proti AIDS, ktorý si pripomíname ako Svetový deň boja proti AIDS. SKCH sa počas tohto dňa snaží upriamiť pozornosť na africký kontinent, na ktorom je najviac HIV pozitívnych ľudí. Vďaka výťažku kampane SKCH Pôstna krabička pre Afriku tak môže charita už piaty rok pomáhať projektom v Subsaharskej Afrike, konkrétne centru pre deti s HIV v Ugande a centru pre deti v Kibeho na juhu Rwandy. Kampaň a s ňou spojená celoslovenská finančná zbierka začína v čase predveľkonočného pôstu a opisuje zložité osudy afrických detí. Tvárou tohtoročnej kampane je päťročné dievčatko z Ugandy, Patience.

Keďže Uganda ani Rwanda nepatria medzi krajiny, do ktorých zo Slovenska prúdi rozvojová zahraničná pomoc, oba projekty SKCH financuje výlučne vďaka podpore darcov zo Slovenska. „Vďaka obetavým dobrovoľníkom a darcom môžeme aj naďalej pomáhať zlepšovať podmienky života detí. Som veľmi rád, že v tomto roku sa podarilo rozšíriť našu pomoc deťom v Rwande,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Tento rok počas obdobia pôstu pred Veľkou Nocou poslala SKCH 40 tisíc pôstnych krabičiek do viac ako 630 farností po celom Slovensku. Pôstne krabičky slúžia ako pokladničky na dary a zároveň informujú o živote a problémoch v rozvojových krajinách Afriky.

Aktivity SKCH v afrických krajinách Uganda a Rwanda je možné podporiť do konca roka prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.