SKCH: Charita začala prijímať prvých migrantov vďaka projektu Rafael | Slovenská katolícka charita


SKCH: Charita začala prijímať prvých migrantov vďaka projektu Rafael

pridal: wp-dev | dátum: 3. apríla 2014 | kategória: Aktuality

ilustračné foto: Jozef Kákoš/Libanon

BRATISLAVA. 2. apríla 2014 – Slovenská katolícka charita (SKCH) rozšírila svoje projekty zamerané na pomoc cudzincom žijúcim na Slovensku o projekt Rafael. Nový projekt je zameraný na poskytovanie komplexných služieb s cieľom integrácie osôb, ktoré získali azyl a súčasne trvalý pobyt na území Slovenska a osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana a s ňou súvisiaci prechodný pobyt na našom území. Ide o ľudí, ktorí zo svojej krajiny utiekli pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami. Zväčša ide o cudzincov z Afganistanu, Iraku, Somálska, Iránu či Arménska.

Bez dodatočnej pomoci sú ľudia, ktorým bol na Slovensku udelený azyl často bezradní. V novom prostredí sa nedokážu sami pohybovať, nevedia, kde nájdu dôležité úrady, ubytovanie, prácu a neovládajú náš jazyk. Novým projektom chceme takýmto ľuďom pomôcť, aby sa mohli integrovať do nášho prostredia. Poskytneme im napríklad sprevádzanie na štátne úrady, asistenciu pri vybavovaní potrebných dokumentov, právnu pomoc či výučbu slovenského jazyka,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Projekt prebieha od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 na území Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. SKCH cudzincom zaradeným do programu pomoci poskytne základné a špecializované sociálne poradenstvo a asistenciu, právnu pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách či pomoc pri hľadaní ubytovania. „Poskytnutie pomoci pri hľadaní práce a pracovné poradenstvo, vrátane sprevádzania na pohovory je dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny. Rovnako budeme nápomocní pri poskytovaní jazykovej prípravy, vzdelávania, odbornej prípravy a pomoci pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie,“ uviedol projektový manažér projektu Rafael Jozef Kákoš.

Sociálni pracovníci budú dbať na to, aby pri adaptácii cieľovej skupiny v kultúrnej a sociálnej oblasti pomohli cudzincom aj pri oboznámení sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami Slovenska, čo pomôže pri adaptácii a integrácii. „Osobitnú pozornosť zameranú na poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou budeme venovať osobám s postihnutím, seniorom, tehotným ženám, obetiam obchodovania s ľuďmi či maloletým bez sprievodu,“ dodal Jozef Kákoš.

Projekt je financovaný Európskou úniou z z Európskeho fondu pre utečencov v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov. „Projekt Rafael nie je iba nevyhnutnou pomocou ľuďom v núdzi. Našou snahou je dať týmto ľuďom možnosť adaptovať sa do nášho prostredia a cítiť sa na Slovensku akceptovaní,“ zdôraznil Radovan Gumulák.