SKCH chce aj v roku 2011 stáť blízko pri človeku | Slovenská katolícka charita


SKCH chce aj v roku 2011 stáť blízko pri človeku

pridal: charita | dátum: 4. januára 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) vstúpila do roka 2011 s prianím “Stáť ešte bližšie pri človeku a naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú”.

Aj v tomto roku pokračuje v kampani „Aby človek nebol sám“, ktorou sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti. Ľudia môžu až do 31. januára podporiť zbierku pre hospice formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena Darcovskej SMS správy je 1 €.

V rámci projektu Adopcia na diaľku®, ktorý pred 14 rokmi začala SKCH realizovať, slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku, od nového roka už i na Haiti a vo Vietname. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál. Na rok 2011 je naplánovaná sprievodná aktivita pre darcov aj širokú verejnosť, ktorá bude uskutočnená aj k 15. výročiu fungovania projektu Adopcia na diaľku®. Pôjde o špeciálne mobilné výstavy na tému Adopciana diaľku® – Nádej pre Indiu, ktoré sa uskutočnia v šiestich vybraných mestách Slovenska. Vystavované budú zväčšené fotografie z Indie, ktoré vznikli pri návšteve zástupcov SKCH a dokumentaristov TV LUX, spolu s komentármi a informačnými textami, zobrazujúce prepojenie medzi darcami zo Slovenska a konkrétnymi deťmi z Indie, ktoré darcovia podporujú. V priebehu každej výstavy bude premietaný dokument, ktorý vznikol počas tejto cesty. Pozvanými na výstavy sú všetci tí, ktorí už akýmkoľvek spôsobom podporujú projekt Adopcia na diaľku® a zároveň široká verejnosť, ktorá sa aj takýmto spôsobom bude mať možnosť dozvedieť niečo viac o živote detí a rodín v chudobných častiach Indie. Mobilné výstavy, vždy zamerané na inú krajinu zapojenú do projektu, by sa mali stať pravidelnou projektovou aktivitou.

V priebehu tohto roku plánuje s výstavou Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj? navštíviť aj ďalšie mestá na Slovensku. Výstava je súčasťou projektu rozvojového vzdelávania , ktorý realizuje SKCH v rokoch 2010-2012, zameraného na klimatické zmeny s názvom „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ s podtitulom „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na Subsaharskú Afriku.“

V roku 2011 pokračuje aj projekt Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorý SKCH založila podľa vzoru projektu Magdala v Českej katolíckej charite, vďaka podpore Ministerstva vnútra SR. Na Slovensku beží dva roky. Základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou obchodovania.

V tomto roku SKCH rozbieha nový projekt “Zlepšenie situácie utečencov a vnútorne presídlených rodín v regióne Khobi v Gruzínsku”, ktorý má za cieľ, v spolupráci s Ministerstvo pre presídlencov, utečencov a bývanie Gruzínska, zlepšiť jednak koordináciu pomoci na regionálnej úrovni a cielene pomôcť zlepšiť životné podmienky rodinám presídlencov v meste Khobi, miestna časť Torsa (urýchliť integráciu do miestnej komunity a podporiť zamestnanosť cez poľnohospodársku výrobu). Na riešení projektu sa zúčastnia aj rodiny z obce Lokca, ktoré vytvoria partnerstvá s rodinami presídlencov a podporia jednak radami aj finančne obrábanie pôdy presídlencami. Takýto prejav solidarity širšieho okolia, nielen odborníkov, bude vzpruhou pre presídlencov, po rýchlejšej integrácii.

Slovenská katolícka charita si uvedomuje, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to chce v čo najväčšej miere pričiniť. Prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov, sa snaží čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku a v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne. Túto víziu sa snaží tiež napĺňať osvetou v spoločnosti, aby nevylučovala ľudí v núdzi, ovplyvňovaním zákonodarstva a spoluprácou so zahraničnými charitami, aby bola jej práca čo najviac efektívna.

Týmto SKCH ďakuje všetkým, ktorí jej svojou činnosťou a podporou umožnujú poskytovať ľuďom v núdzi odbornú pomoc v oblasti charitatívnych, zdravotníckych a výchovno-vzdelávacích služieb.

V každom zlepšení ich života sa prejavuje veľkosť vášho srdca.