SKCH: Deň utečencov 2015 | Slovenská katolícka charita


SKCH: Deň utečencov 2015

pridal: wp-dev | dátum: 21. júna 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita („SKCH“) pomohla od apríla minulého roku doteraz viac ako 250 utečencom z celého sveta v rámci svojich projektov Rafael a Bakhita. Neľahké životné osudy a prenasledovanie vlastných občanov, ktorí boli nútení opustiť svoje krajiny sú smutným odkazom, ktorý sa v súčasnosti šíri aj na Slovensku. Medzi nami žije niekoľko stoviek tých, ktorí nedobrovoľne odišli z vlastných krajín pred neľudským zaobchádzaním a hľadajú pomoc v inej krajine, ktorú teraz môžu nazývať svojím domovom.
V roku 2000 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day) a od tohto roku si ho každoročne pripomíname na celom svete. Oslavy Dňa utečencov sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Jeho hlavným poslaním je uprieť pozornosť na ľudí, ktorí museli nedobrovoľne odísť zo svojej rodnej krajiny a poukázať na problémy, s ktorými sa utečenci stretávajú pri príchode do iného štátu. Zo skúseností pracovníkov SKCH, ktorí sa venujú integrácii utečencov na Slovensku je jazyková bariéra jedným z najväčších problémov pre prichádzajúcich cudzincov. Neznalosť slovenského jazyka je prekážkou v hľadaní si práce, ubytovania a pri častej komunikácii s úradmi. Je ťažké vcítiť sa do ich situácie, avšak o to jednoduchšie je ich podporiť a podať im pomocnú ruku v každodennom živote. „Je našou morálnou povinnosťou pomôcť utečencom, ktorí museli opustiť svoje domovy pred vojnou alebo prenasledovaním zo strany Islamského štátu. Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý nám pripomína, že každý z týchto ľudí si zaslúži naše prijatie a solidaritu“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Projekty Rafael a Bakhita poskytujú profesionálne sociálne a právne služby a poradenstvo cudzincom s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou na území Slovenskej republiky už niekoľko rokov.
Projekt RAFAEL sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb azylantom, ktoré zahŕňajú najmä sociálne a právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania, výučbu slovenského jazyka a iné služby, ktoré majú prispieť k lepšej informovanosti a orientácii cudzincov na našom území.
Projekt BAKHITA IV, pokračovanie projektu Bakhita od marca 2014 doteraz, poskytuje profesionálne služby, psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo maloletým migrantom bez sprievodu na Slovensku. Zameriava na ich optimálny psychosociálny rozvoj a adaptáciu v neznámom prostredí. Maloletí migranti sú umiestňovaní v detskom domove v Medzilaborciach. Stvrté pokračovanie projektu Bakhita – Bakhita IV pomohlo od 1. marca 2014 doteraz dvadsiatim maloletým migrantom nachádzajúcim sa na území Slovenska. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.