SKCH: Dnes si pripomíname 5. výročie od zemetrasenia na Haiti, Charita pomáha miestnym ľuďom naďalej | Slovenská katolícka charita


SKCH: Dnes si pripomíname 5. výročie od zemetrasenia na Haiti, Charita pomáha miestnym ľuďom naďalej

pridal: wp-dev | dátum: 13. januára 2015 | kategória: Aktuality

foto: Haiti / archív SKCH

BRATISLAVA. 12. január 2015 – Od ničivého zemetrasenia na Haiti uplynulo presne 5 rokov. Pri masívnych otrasoch zahynulo podľa oficiálnych odhadov až 500-tisíc ľudí a viac ako milión ľudí zostalo bez domova. Na potreby zasiahnutých obyvateľov reagovala aj Slovenská katolícka charita (SKCH) a podporila distribúciu potravín, stanov, zdravotnú starostlivosť, či výstavbu materskej školy, sirotinca a niekoľko ďalších projektov.

„Miera chudoby bola na Haiti aj pred prírodnou katastrofou, ktorá zničila značnú časť územia, na vysokej úrovni. Zemetrasenie, ktoré otriaslo ostrovom 12. januára 2010, postihlo státisíce ľudí, mnohých pochovalo v troskách budov, zničilo infraštruktúry a prinieslo naliehavú výzvu na pomoc,“ komentoval udalosť generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Organizácie na celom svete začali s prvotnou pomocou, neskôr s realizovaním projektov na obnovu krajiny. K pomoci sa pridala aj SKCH a spolu s Konferenciou biskupov Slovenska vyzbierala 1 746 000 EUR.

Prostredníctvom partnerov z Caritas Internationalis a miestnej organizácie Caritas Haiti začala SKCH s krízovou humanitárnou pomocou, kedy zabezpečovala pre ľudí najmä stravu, prístrešie a lieky. Takisto podporila zdravotnícku starostlivosť, ktorú poskytovali lekári Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí denne ošetrili viac ako 100 pacientov.

Po skončení prvej krízovej fázy začala SKCH v máji 2010 realizovať projekty obnovy zničených obydlí a infraštruktúry v rámci dlhodobej pomoci. Touto úlohou poverila SKCH šéfku humanitárnej misie Evu Zelinovú. Charita sa vo svojej pomoci obyvateľom Haiti sústredila na obnovu škôl, podporu zamestnanosti a živobytia a tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V roku 2011 Charita dokončila tri projekty väčšieho rozsahu, a to stavbu sirotinca pre deti s mentálnym postihnutím, materskej školy a stavbu pastoračného centra.

Centrum Alta Visita, ktoré prevádzkuje Kongregácia malých sestier sv. Terezky Ježiškovej, vzniklo vďaka dobrodincom zo Slovenska. Jeho úlohou je pomôcť miestnej komunite a ponúknuť celodennú starostlivosť mentálne a telesne postihnutým deťom a sirotám, a to v podobe stravy, oblečenia, zdravotnej starostlivosti a stimulačných cvičení. Aktuálne majú sestry v programe vyše 200 detí. Nedokážu sa však o všetky postarať, preto ich delia na externé, ktoré ostávajú v rodinách a sestry ich chodia navštevovať a interné, ktoré sú najrizikovejšie a žijú v novopostavenom dome. Aj tento projekt je možné podporiť pomocou prihlášky Adopcie na diaľku®.

Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® nadviazala SKCH spoluprácu s miestnymi partnermi na Haiti (rehole a fara) v troch lokalitách, a to konkrétne v Riviere Froide, Cazeu a Mole a aktuálne podporuje vďaka pravidelným darcom 316 detí. Všetky tri miesta spájajú komunity žijúce v extrémnej chudobe, kde nezamestnanosť dosahuje vysoké percentá a vzhľadom na neúrodnú pôdu si dokážu dopestovať iba minimum plodín. Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí. Vďaka pravidelnému mesačnému príspevku Slovákov dokáže lokálny partner na Haiti zaplatiť školné, kúpiť uniformu a školské pomôcky, ako aj jedlo pre žiakov podporovaných škôl.