SKCH informuje o hospicoch na železničných staniciach | Slovenská katolícka charita


SKCH informuje o hospicoch na železničných staniciach

pridal: wp-dev | dátum: 19. septembra 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) spustila kampaň na zvyšovanie verejného povedomia o význame hospicovej starostlivosti na Slovensku s heslom „Pomáhame žiť. Až do konca.“ V týchto dňoch tak ZSSK umiestnila plagáty informujúce o tejto forme pomoci do priestorov Zákazníckych centier a na železničných staniciach. Kampaň potrvá odteraz, celé adventné obdobie až do Vianoc.

SKCH v spolupráci so ZSSK tak chce prispieť k zvýšeniu verejného povedomia o význame hospicov, ktoré poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým ľuďom, ktorí sa ocitli na sklonku svojho života. Cieľom kampane je urobiť verejnosť viac citlivou na potreby svojho okolia a lepšie chápať aj tento rozmer služby našim blížnym. O kampani sa budú môcť cestujúci dozvedieť z plagátov a časopisov umiestnených v priestoroch Zákazníckych centier a na železničných staniciach.

„Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vníma činnosť Slovenskej katolíckej charity ako súčasť prejavu úcty k životu od jeho narodenia až po prirodzený koniec. Preto vyjadrujeme podporu inštitúcii, ktorej služba blížnym je založená na základe evanjeliového posolstva. Túto službu ľuďom považujeme za vysoko humánnu a dôstojnú, hodnú šírenia svedectva jej poslania a pôsobenia, umožnením zverejnenia informácií SKCH o jej pôsobení v priestoroch pre cestujúcich“, uvádza Mgr. Pavel Kravec, predseda predstavenstvaagenerálny riaditeľZSSK.

V rámci siete charitných zariadení sú hospice, ktoré pomáhajú nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života nezostanú sami. Hospicová starostlivosť pamätá aj na príbuzných chorého a poskytuje im podporu.

„Napriek tomu, že hospice ako zdravotnícke zariadenia pre nevyliečiteľne chorých pacientov v terminálnom štádiu fungujú na Slovensku už niekoľko rokov, neustále pretrvávajú predsudky a nevedomosť ľudí o význame a dôležitosti takejto starostlivosti. Preto sme sa rozhodli upozorniť na význam hospicovej starostlivosti o ľudí, ktorí majú pred sebou posledné dni svojho života aj takouto formou, za čo patrí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. naša vďaka, že sa zapojili do tejto kampane“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Slovenská katolícka charita prevádzkuje 4 hospice: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.