SKCH: Integráciu utečencov na Slovensku bude naďalej vykonávať charita | Slovenská katolícka charita


SKCH: Integráciu utečencov na Slovensku bude naďalej vykonávať charita

pridal: wp-dev | dátum: 18. decembra 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 18. december 2015 – Slovenská katolícka charita („SKCH“) spustila od 1. decembra 2015 projekt Rafael III., ktorý nadviazal na skončený integračný projekt Rafael II. SKCH sa tak rozhodla pokračovať v poskytovaní komplexných služieb s cieľom integrovať osoby s medzinárodnou formou ochrany, ktorí zo svojej krajiny utiekli pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami.

Od roku 2010 si celý svet na základe iniciatívy Organizácie spojených národov pripomína 18. december ako medzinárodný Deň migrantov. Počet migrantov už niekoľko rokov kontinuálne narastá, pričom rok 2015 so sebou priniesol doteraz najväčšiu vlnu migrantov smerujúcich do krajín Európskej únie. Svoje domovy boli nútení opustiť kvôli začínajúcim, alebo prebiehajúcim vojnovým konfliktom v Sýrii, Iraku, Afganistane, či v Sudáne. Vonkajšie hranice Európskej únie tak postupne od januára do septembra 2015 prekročilo takmer trištvrte milióna migrantov. Značnú časť z nich tvorili deti a mladiství. Európa zažíva najväčšiu vlnu migrácie za posledné desaťročia.

“Naše skúsenosti nám potvrdili, že integrácii je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť a realizovať také opatrenia, ktoré pomôžu azylantom sa čo najrýchlejšie zaradiť do spoločnosti. Cieľom integračného projektu Rafael je pomôcť týmto ľuďom nájsť na Slovensku svoj nový domov a predísť vzniku uzavretých komunít a sociálne rozdelenej spoločnosti”, uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.