SKCH maloletým cudzincom poskytla viac ako 700 hodín odbornej pomoci | Slovenská katolícka charita


SKCH maloletým cudzincom poskytla viac ako 700 hodín odbornej pomoci

pridal: wp-dev | dátum: 1. marca 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 28. februára 2013 – Viac ako 240 hodín psychologického poradenstva a terapeutických aktivít, 220 hodín výučby slovenského jazyka a 240 hodín sociálneho poradenstva, vrátane voľno-časových aktivít a hier vedených sociálnymi pracovníkmi. To všetko poskytla za posledný rok Slovenská katolícka charita maloletým cudzincom bez sprievodu, ktorí z rôznych dôvodov utiekli z krajiny svojho pôvodu a ocitli sa na našom území. Charita poskytuje tieto služby v rámci projektu Bakhita II. prostredníctvom svojich odborných pracovníkov, ktorí pravidelne navštevujú detské domovy v Hornom Orechovom a Medzilaborciach, kde sú maloletí cudzinci umiestnení.

„Hlavnou úlohou odborných pracovníkov zapojených do projektu je vytvoriť maloletým cudzincom podmienky pre čo najjednoduchšiu integráciu do majoritnej spoločnosti. Veľmi dôležitá je preto úloha psychológa a to najmä v prvých mesiacoch od príchodu maloletých do krajiny, kedy sa snažíme dieťaťu pomôcť prekonať traumatické stavy spôsobené či už odchodom z domovskej krajiny, odlúčením od rodiny alebo z cesty, ktorú muselo absolvovať, kým sa ocitlo na Slovensku,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. V prípade potreby SKCH zabezpečuje deťom aj tlmočnícke služby.

Ročný projekt Bakhita II. vo februári končí, SKCH však bude maloletým cudzincom pomáhať aj naďalej vďaka novému projektu Bakhita PLUS. Ide už o tretie pokračovanie projektu, ktoré bude okrem doterajšej pomoci zamerané aj na tvorbu metodických usmernení pre odborných pracovníkov. Tie majú pomôcť práve v oblasti pomoci cudzincom a zaviesť chýbajúce štandardy pri tejto práci.

„Aktivity projektu boli a aj do budúcna budú zamerané na zabezpečenie intenzívneho psychologického a sociálneho poradenstva a tiež výučby slovenského jazyka pre maloletým cudzincom bez sprievodu. Najväčším úspechom projektu Bakhita II. je, že sa nám podarilo stabilizovať pomoc maloletým cudzincom. Svedčí o tom aj pozitívna odozva od detských domovov, ktoré naše aktivity uvítali a pokladajú ich za účinné,“ povedala projektová manažérka pre migráciu Júlia Aguado.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej Bakhity, patrónky migrantov a obetí obchodovania, ktorú ako deväťročnú uniesli obchodníci s otrokmi a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 12 rokov v otroctve, bola päťkrát predaná novým majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie. Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom vnútra SR z programu Solidarita a je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Autor: Júlia Aguado, Lukáš Melicher

Foto: ilustračné – Andrej Lojan