SKCH: Maloletým utečencom bez sprievodu pomáha už tri roky | Slovenská katolícka charita


SKCH: Maloletým utečencom bez sprievodu pomáha už tri roky

pridal: wp-dev | dátum: 28. februára 2014 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. 28. februára 2014 – Aj v uplynulom roku Slovenská katolícka charita (SKCH) pamätala na tých najzraniteľnejších, a to deti pochádzajúce z tretích krajín, ktoré sa na území Slovenskej republiky ocitli bez sprievodu rodičov alebo iných zákonných zástupcov. Vďaka projektu Bakhita PLUS sa pracovníci SKCH venovali deťom v Detskom domove v Medzilaborciach a v Detskom domove Lastovička v Trenčíne.

„Hlavnou úlohou odborných pracovníkov zapojených do projektu bolo vytvoriť maloletým cudzincom podmienky pre čo najjednoduchšiu integráciu do majoritnej spoločnosti. Veľmi dôležitá je úloha psychológa, ktorý im pomáhal prekonávať traumatické skúsenosti z krajiny pôvodua z cesty na naše územie a úloha sociálneho pracovníka, ktorý im pomáhal v oblasti sociálnej integrácie,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Nezanedbateľnú úlohu v projekte zohral aj pedagóg, keďže výučba slovenského jazyka je nevyhnutná na vstup do nášho školského systému a neskôr aj na trh práce. Odborní pracovníci deťom počas realizácie projektu poskytli približne 270 hodín sociálneho poradenstva, 180 hodín výučby slovenského jazyka a 250 hodín psychologickej pomoci.

Do konca roka 2013 projekt prebiehal v Detskom domove v Medzilaborciach a v Detskom domove Lastovička v Trenčíne, od januára 2014 sú však maloletí bez sprievodu umiestňovaní už len do Detského domova v Medzilaborciach. Odborní pracovníci SKCH ich tam pravidelne navštevujú a okrem spomínaných služieb sa im venujú aj prostredníctvom rôznych voľno časových aktivít a hier.

Ročný projekt Bakhita Plus vo februári končí, avšak SKCH bude maloletým cudzincom pomáhať aj naďalej vďaka novému projektu Bakhita IV. Ide už o štvrté pokračovanie projektu na pomoc maloletým cudzincom. Aktivity projektu boli a aj do budúcna budú zamerané na zabezpečenie intenzívneho psychologického a sociálneho poradenstva a tiež výučby slovenského jazyka pre maloletých cudzincov bez sprievodu,“ uviedla projektová manažérka projektu Andrea Boboková.

Projekt Bakhita dostal svoj názov podľa svätej Bakhity, ktorú ako deväťročnú uniesli obchodníci s otrokmi a nikdy viac už neuzrela svojich najbližších. Prežila 12 rokov v otroctve, bola päťkrát predaná novým majiteľom a zažila kruté zaobchádzanie. Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom vnútra SR z programu Solidarita a riadenie migračných tokov a je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Foto: archív SKCH