SKCH: Materiálna zbierka pre utečencov na Slovensku | Slovenská katolícka charita


SKCH: Materiálna zbierka pre utečencov na Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 23. septembra 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 23. september 2015 – Zbierka materiálnej pomoci, ktorú na svojej stránke zverejnila Slovenská katolícka charita („SKCH“) prebieha na Slovensku úspešne nielen vďaka darcom, ale najmä vďaka ochotným dobrovoľníkom. Integračný projekt SKCH pre utečencov na Slovensku Rafael II. zostavil zoznam konkrétnych potrieb pre jednotlivé rodiny a deti cieľovej skupiny, ktorý sa nachádza na webovej stránke charitatívnej organizácie. Týmto spôsobnom SKCH umožnila ľudom na Slovensku pomáhať so zameraným na svoje pracoviská v Bratislave, Žiline a Košiciach.

V súčasnosti prebieha na Slovensku a v zahraničí niekoľko materiálnych zbierok pre utečencov. Pracovníci projektu Rafael II pripravili súpis položiek, ktorý obsahuje vybrané materiálne veci, potreby do domácnosti, školy, hygienické potreby ale aj výzvu pre dobrovoľníkov. Myšlienka vyvolala na verejnosti pozitívnu odozvu, dobrosrdečné a štedré reakcie ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do pomoci. „Ochota darcov na Slovensku pomáhať utečencom, ktorý získali na našom území jednu z foriem medzinárodnej ochrany je obdivuhodná a urýchľuje ich proces integrácie do spoločnosti,“ prezradila Jana Figeľová, hlavná manažérka projektu Rafael II.

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom, ktorú je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS230 na pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.
Ďalšou možnosťou je aj zaslanie darcovskej sms v tvare DMS medzera UTECENCI na číslo 877.