SKCH: Misia Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande trvá už 5 rokov | Slovenská katolícka charita


SKCH: Misia Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande trvá už 5 rokov

pridal: wp-dev | dátum: 30. augusta 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 30. august 2016 – Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na severe Ugandy začala Slovenská katolícka charita (SKCH) budovať presne pred piatimi rokmi. SKCH tým chcela pomôcť riešiť zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Základný kameň nového centra bol položený v auguste 2011. Už o rok neskôr boli dokončené budovy domu pre dievčatá, domu pre dobrovoľníkov, kancelárie, kuchyne a pôvodné africké domčeky pre zamestnancov. Dňa 5. decembra 2012 bolo Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie slávnostne otvorené. Následne v roku 2014 bol dokončený dom pre chlapcov, do ktorého prví chlapci prišli hneď v roku 2015. Súčasťou centra je aj kaplnka, ktorá slúži aj miestnym ľuďom z blízkej dedinky Unna. Hlavnou úlohou centra je podať pomocnú ruku zraniteľným deťom, sirotám a polosirotám s HIV a AIDS.

Centrum je zároveň partnerom projektu SKCH Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom z chudobných rodín v zahraničných krajinách tým spôsobom, že adoptívni rodičia zo Slovenska môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 400 ugandských detí. SKCH vysiela do centra pravidelne dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizovaní aktivít pre deti.

V roku 2016 SKCH plánuje začať s budovaním odborných dielní (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých staršie deti z centra a jeho okolia budú môcť získať zručnosti, vďaka ktorým získajú pracovné návyky a v budúcnosti sa budú vedieť postarať o seba a svoje rodiny. Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

„Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je projektom ktorý priniesol pre SKCH nový rozmer pomoci, pomoci zameranej na tých najzraniteľnejších, na deti“, uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

V druhej časti tlačovej správy prinášame rozhovor s Margitou Kačányiovou, laickou misionárkou, ktorá sa podieľala na výstavbe centra a od začiatku prispieva k jeho činnosti ako koordinátor za SKCH.

Ako vznikla myšlienka založiť a vybudovať Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie?

Napadlo mi to už dávno, vzhľadom na to, že som chcela pomáhať. Moja spolupracovníčka, zdravotná sestra Catherine, pôvodom uganďanka stále hovorila o tom, koľko je v Ugande HIV pozitívnych detí. A tak vznikla myšlienka, že niekde v Ugande, by som chcela pomáhať takýmto deťom a postaviť pre ne dom.

Akým spôsobom sa podarilo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na výstavbu centra?

Najskôr som hľadala niekoho, koho som poznala. Oslovila som profesora Krčméryho, ktorý však v tom čase realizoval iné projekty a nemal dostatok financií. Tak som hľadala ďalej organizáciu, ktorá by bola ochotná podporiť realizáciu. Podarilo sa mi skontaktovať s generálnym sekretárom SKCH Radovanom Gumulákom, ktorý mi povedal, že nad tým pouvažuje. Po mesiaci mi oznámil, že Slovenská katolícka charita je ochotná podporiť tento projekt.

Koľko trvala samotná výstavba centra?

V roku 2011 sme sem dorazili a najskôr sme museli čakať na vyjadrenie biskupa, pretože sme chceli stavať v jeho diecéze. Celá výstavba trvala 4 a pol roka. Posledný bol zatiaľ postavený chlapčenský dom, minulý rok v januári. Pozemok centra bol pôvodne „buš“, pásol sa tu dobytok. Je to lokalita za mestom Adjumani na severe Ugandy.

Bolo náročné vybudovať centrum, ako ste si zabezpečovali napr. robotníkov a remeselníkov?

Ani by som nepovedala, že to bolo náročné, pokiaľ bolo dosť dobrodincov a mali sme peniaze a motiváciu, tak to bolo stavané s láskou. Motivácia bola dať strechu nad hlavou opusteným a chorým deťom. Hľadali sme lokálnych ľudí. Tu nie sú firmy. Cez Catherine sme sa dozvedeli, ktorí sú stavbári, stolári a potom sme si z nich vyberali tých najlepších. Dohodli sme sa, vyhotovil sa plán koľko čoho potrebujeme a začalo sa stavať.

Vedeli by ste nám opísať ako vyzerá centrum (budovy, ľudia a pod.)?

Centrum je veľmi pekné, je tu plno detí, o ktoré sa stará spolu 22 ľudí. Budovy sme stavali postupne, prvý domček, ako som už spomínala, bola terajšia kancelária. Potom sa začala stavať malá kuchyňa. Jedávali sme pod celtou v prírode, aj varili. Po jedálni sa začal stavať dom pre dievčatá, postupne prichádzal dom pre dobrovoľníkov, potom vznikla kuchyňa pre deti. Pokračovali sme s jedálňou pre deti, kaplnkou, ambulanciou a nakoniec dom pre chlapcov.

Ako vyzerá bežný deň v centre, mohli by ste nám ho opísať?

Ráno o 6:00 deti vstávajú, 6:20 – 6:30 berú lieky, 6:30 sa presúvajú na porrige (raňajky) a o 7:00 idú na krátku modlitbu k Panne Márii, 7:05 – 7:10 idú do školy Unna. Deti, ktoré navštevujú škôlku, vstávajú v rovnakom čase, a spoločne si idú pre lieky, aj na raňajky. Po raňajkách upratujú jedáleň a 7:40 odchádzajú do škôlky, kde sú až do 12:00. Naobedujú sa a idú oddychovať do 15:30. Deti zo školy prichádzajú na obed od 12:30 – 13:30 a potom sa vracajú do školy, kde sú do 16:30. Po príchode si urobia svoju hygienickú očistu, o 18:00 idú na odber liekov, 18:30 idú na modlitbu svätého ruženca. 19:20 majú večeru a po večeri prváci, druháci a škôlkári idú spať. Tretiaci, štvrtáci a piataci sa učia do 21:00 a potom idú spať. Starší sa učia do 22:00 a odchádzajú na odpočinok.

Čím je pre Vás osobne centrum, ako ho vnímate?

Ako som spomínala na začiatku, centrum pre HIV deti je veľmi dôležité na udržanie života najzraniteľnejších detí. Vzhľadom na to, že majú dostatok jedla, pravidelný prísun liekov, že môžu chodiť bezstarostne do školy, že sa môžu učiť, že necítia ťažobu života, tak sa môžu dožiť dlhšieho veku a zaradiť sa do normálneho života.

Čo čaká centrum v najbližšom čase, aké máte plány na najbližšie obdobie?

V najbližšom období chceme postaviť budovu škôlky, pretože zatiaľ máme len provizórnu, ktorú navštevujú nielen deti z centra, ale aj z okolia, spolu 63 detí. Toho času sme začali stavať tri technické triedy – krajčírsku, stavbársku a stolársku aj s oplotením. Ďalej chceme rozbehnúť laboratórium v našom centre, aby sme mohli robiť základné vyšetrenia u nás v centre. Tiež plánujeme zlepšiť dodávku elektrickej energie pre deti, aby sa mohli rozvíjať krúžky, ako napríklad hra na klavír. Našou najväčšou túžbou je v budúcnosti postaviť základnú školu.

Činnosť a prevádzku Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095, VS: 221 alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.