SKCH na konferencii SPAY 2015 | Slovenská katolícka charita


SKCH na konferencii SPAY 2015

pridal: wp-dev | dátum: 29. apríla 2015 | kategória: Aktuality

Dňa 23. apríla 2015 sa Slovenská katolícka charita, projekt “Stop obchodovaniu s ľuďmi” podieľala organizáciou i aktívnymi príspevkami na 1. interdisciplinárnej konferencii o sociálno-patologických javoch medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými. Konferenciu s názvom „Social Pathology Among Youth“ /SPAY 2015/ organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Paneurópska vysoká škola za účasti zástupcov z akademicko-vedeckých inštitúcií z Poľska, Česka, Maďarska pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, riaditeľa odb. prevencie kriminality MV SR Ing. Jozefa Halcina, riaditeľky Kancelárie SZO MUDr. Dariny Sedlákovej, rektora prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. a rektora prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.

Program pozostával zo siedmych odborných sekcii venovaných najväčším okruhom sociálno-patologických javov v našej spoločnosti medzi deťmi a mladými ľuďmi: závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie, týranie a zneužívanie, utečenci a migranti, prostitúcia a obchod s ľuďmi, problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita, násilie a agresivita.

SKCH na konferencii prezentovala svoj projekt v rámci príspevku s názvom: „Prevencia pred obchodovaním s ľuďmi v Slovenskej katolíckej charite”. Záujemcovia a účastníci konferencie mohli na workshope vidieť film “Dve malé dievčatá”, ktorého prezentácia bola spojená s diskusiou. SKCH mala tiež svoj prezentačný stánok s informačnými materiálmi a na obrazovke premietala preventívny film Dve malé dievčatá s titulkami pre tých, ktorí sa nezúčastnili premietania v rámci workshopu.