SKCH: Na pomoc Afrike doteraz vyzbierala vyše 133-tisíc | Slovenská katolícka charita


SKCH: Na pomoc Afrike doteraz vyzbierala vyše 133-tisíc

pridal: wp-dev | dátum: 6. júla 2015 | kategória: Aktuality

foto: Tomáš Horváth

BRATISLAVA. 6. júla 2015 – Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci so sestrami Pallotínkami distribuovala v meste Kibeho v Rwande zdravotné poistenie, ovocné stromčeky, zajace, oblečenie, hygienické potreby, strukoviny a iné potraviny a zabezpečila pre Zdravotné stredisko v Kibeho novú sociálnu pracovníčku. Do konca júna 2015 sa podarilo na zbierke Pôstna krabička pre Afriku 2015 vyzbierať vyše 133-tisíc eur. Z výťažku zbierky bude SKCH realizovať v Rwande ešte niekoľko významných aktivít ako opravu rozpadávajúcich sa domov, inštaláciu zberačov vody či podporu školskej dochádzky.

„Rwanda urobila obrovské pokroky v oblasti hospodárstva a ekonomiky od tragédie v roku 1994, kedy počas genocídy bolo zavraždených takmer 1 milión ľudí za 100 dní. V krajine však stále žije viac ako 60% jej obyvateľov v extrémnej chudobe. Teší ma solidarita Slovákov s touto krajinou poznačenou chudobou a následkami tragickej minulosti. Táto krajina je nám blízka aj pre úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Mestečko Kibeho, kde je aj projekt Slovenskej katolíckej charity, je pre Rwanďanov miesto akým je pre nás Šaštín“, povedal Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Na základe rozličných potrieb na africkom kontinente sa SKCH rozhodla v štvrtom ročníku zbierky nadviazať spoluprácu so sestrami Pallotínkami v Rwande a zrealizovať projekt na zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov žijúcich v meste Kibeho na juhu Rwandy. Projekt je zameraný na zlepšenie životných podmienok a má niekoľko aktivít, z ktorých prvé začali v júni 2015. Jednotlivé aktivity sa uskutočňujú za podpory miestnej komunity a prijímateľom sa stávajú konkrétny obyvatelia, ktorých identifikujú pracovníci Zdravotného strediska Kibeho a sestry Pallotínky, žijúce v danej komunite. Z aktivít sa zatiaľ uskutočnila distribúcia zajacov deťom s HIV, u ktorých sa sestry Pallotínky snažia podporiť záujem o sebestačnosť a o udržiavanie dobrého zdravotného stavu. Školenia o sadení ovocných stromčekov sa zúčastnili mamy a otcovia rodín, v ktorých sa nachádza aspoň jedno podvyživené dieťa. Po školení si každá rodina odniesla dva stromčeky na zasadenie do vlastnej pôdy. Zdravotné poistenie dostali rodiny, pri väčších rodinách aspoň niekoľko členov, ktoré neboli uznané štátom ako najchudobnejšie, no napriek tomu nemajú možnosti ako poistenie zabezpečiť.

„Miestnej komunite sa snažíme pomáhať aj tým, že ju vychovávame. Nie len deti, ale aj dospelých. Naučiť ich zodpovednosti, sebestačnosti. Niekedy stačí ukázať, ako sa veci dajú robiť inak a dokážete pomôcť mnohým,“ vysvetľuje sestra Berthilde, jedna zo sestier Pallotínok pôsobiaca v Rwande ako vedúca Zdravotného strediska Kibeho.

Aktuálny ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2015 je zameraný na rozvojovú pomoc v krajinách subsaharskej Afriky, v Ugande a Rwande. V Ugande pôsobí SKCH od roku 2011, kedy začala stavať Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré sa nachádza na severe krajiny v blízkosti dediny Unna. V dnešných dňoch sa v centre nachádza dom pre HIV pozitívne dievčatá, ako aj pre HIV pozitívnych chlapcov a škôlka pre deti z okolia. Do zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2015 sa môžete naďalej zapojiť ľubovoľným príspevkom na účet SKCH číslo 2944463095/1100, v.s. 221, alebo online prostredníctvom stránky www.postnakrabicka.sk. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.postnakrabicka.sk.