SKCH: Na pomoc ukrajinským presídlencom poslala obväzy aj školské pomôcky | Slovenská katolícka charita


SKCH: Na pomoc ukrajinským presídlencom poslala obväzy aj školské pomôcky

pridal: wp-dev | dátum: 3. marca 2015 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

BRATISLAVA. 3. marec 2015 – Slovenská katolícka charita (SKCH) odoslala takmer 2700 ks obväzov a niekoľko balíkov školských pomôcok na pomoc presídlencom na Ukrajine. Prvá časť zásielky bola distribuovaná v meste Užhorod, druhá smerovala do Kyjeva a odtiaľ vďaka miestnym partnerom do oblastí bojov, kam je náročnejšie doručiť materiálnu pomoc.

„Snažíme sa nachádzať spôsoby, ako pomáhať v čo najväčšej miere. Nie vždy sa to podarí, pretože situácia je veľmi zložitá a aj pri doručovaní humanitárnej pomoci musíme prekonávať rôzne problémy, či už byrokratické, alebo problémy s bezpečnosťou,“ vysvetľuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Boje na východe Ukrajiny prebiehajú naďalej. Podľa BBC prišlo od počiatku konfliktu o život už takmer 6-tisíc ľudí a desaťtisíce bolo zranených. Vyostrené boje zanechávajú za sebou zničené mestá, budovy, ale hlavne ľudské životy. Tí, čo prežili, musia čeliť zložitým podmienkam. Jezuitský kňaz Oleksiy Kurzakov, ktorý je pôvodom z Ukrajiny a s ktorým SKCH nadviazala spoluprácu, povedal o svojich aktivitách: „Som Ukrajinec a ako kňaz nemôžem byť len pasívnym pozorovateľom situácie. S pomocou priateľov zo Slovenska aj Ukrajiny sme od októbra minulého roku podnikli niekoľko akcií – zbierky detského šatstva, liekov, kancelárskych vecí pre školníkov, ktoré sme odoslali na Ukrajinu.“ Dodáva, ako je pomoc distribuovaná a či má zo svojich ciest strach: „Mám viacero priateľov, medzi nimi aj kňazov doma na Ukrajine, čo často navštevujú tieto východné oblasti krajiny a pomáhajú, čím môžu. Keď niečo nazbieram, cez nich to posielam ďalej. Čo sa týka logistiky, spolupracujem len s ľuďmi, ktorých poznám a ktorým dôverujem. Strach nemám vtedy, keď môžeme urobiť niečo dobre. Naopak – mám strach, ak nič nerobíme.“

SKCH sa snaží zmierniť utrpenie presídlencov a vďaka partnerom mohla poslať obväzy do nemocníc a zdravotných stredísk na územia zasiahnuté vojenským konfliktom. Spolu s obväzmi poslala na Ukrajinu aj desiatky zošitov, perá, peračníky, rysovacie potreby, vodové farby a rôzne iné školské potreby, ktoré pomôžu deťom na školách, či v provizórnych učebniach.

SKCH doteraz vyzbierala cez verejnú zbierku na Ukrajinu vyše 27-tisíc eur, vďaka ktorým podporuje zabezpečenie základných životných potrieb pre presídlencov. Pred mesiacom so svojimi partnermi zakúpila aj kotly na pevné palivo do dvoch budov v mestách Ternopiľ a Kolomyja. SKCH bude presídlencom naďalej pomáhať a podporovať projekty lokálnych partnerov. Finančne podporiť zbierku na Ukrajinu je možné ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, variabilný symbol je 217 (účet vo forme IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097), alebo priamo na stránke www.charita.sk/ukrajina.