SKCH: Na púti v Levoči sa stretli zamestnanci a dobrovoľníci SKCH z celého Slovenska | Slovenská katolícka charita


SKCH: Na púti v Levoči sa stretli zamestnanci a dobrovoľníci SKCH z celého Slovenska

pridal: wp-dev | dátum: 15. októbra 2013 | kategória: Aktuality

LEVOČA. 4. októbra 2013 – Viac ako 350 zamestnancov, dobrovoľníkov a podporovateľov Slovenskej katolíckej charity (SKCH) z celého Slovenska sa v piatok 4. októbra zišlo na Spoločnej púti SKCH v Levoči. Oficiálny program púte sa začal o 11:00 slávnostnou svätou omšou na Mariánskej hore, ktorú celebroval spišský diecézny biskup a prezident SKCH Mons. Štefan Sečka.

Naša púť je príjemným stretnutím dobrovoľníkov a zamestnancov troch arcidiecéznych charít, siedmych diecéznych charít a sekretariátu SKCH. Umožňuje nám spoločne poďakovať za uplynulý rok, vzájomne sa povzbudiť pri našej práci, ktorá je mnohokrát náročná a navzájom sa inšpirovať ,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Po sv. omši nasledoval kultúrny program, počas ktorého boli ocenení dobrovoľníci a zamestnanci diecéznych a arcidiecéznych charít, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Charity na Slovensku a svojou obetavou prácou pomohli mnohým ľuďom v núdzi. Po oceňovaní púť pokračovala agapé a skončila divadelným predstavením Mária Megdaléna.

Každoročná púť je súčasťou osláv obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989. Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, kedy do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989 sa mohla Charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 130 zamestnancov a 1 000 dobrovoľníkov. Ročne Charita poskytne pomoc viac ako 30-tisíc ľuďom v núdzi.

Text a foto: LM