SKCH na seminári „Občan, žena a rodina v Európe, stromy rastú od koreňa“ | Slovenská katolícka charita


SKCH na seminári „Občan, žena a rodina v Európe, stromy rastú od koreňa“

pridal: charita | dátum: 27. februára 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA. Asociácia Univerzum v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung zorganizovala celoslovenský seminár „Občan, žena a rodina v Európe, stromy rastú od koreňa“. Záštitu nad seminárom, ktorý sa konal od 22. do 23. februára, prevzala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Slovenskú katolícku charitu zastupovala manažérka projektu Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi sestra Bohdana Bezáková.

Vo svojom príspevku Práca s ľuďmi v ohrození v rámci Európy sa venovala problematike obchodovaniu s ľuďmi, keďže podľa štatistík sa mladé dievčatá a ženy po odchode za prácou do zahraničia stretávajú s mnohými problémami a nebezpečenstvom, že budú zobchodované.

Viac informácií o projekte Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi nájdete tu.

Viac informácií o seminári nájdete tu.

Foto: Komunikačné oddelenie KDH