SKCH: Na Slovensku stále dochádza k porušovania práva na pomoc pre sociálne odkázaných ľudí | Slovenská katolícka charita


SKCH: Na Slovensku stále dochádza k porušovania práva na pomoc pre sociálne odkázaných ľudí

pridal: wp-dev | dátum: 16. marca 2016 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 16. február 2016 – Na porušovanie ústavných práv na pomoc v núdzi pre sociálne odkázaných ľudí upozorňuje SKCH pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, ktorý bol ustanovený Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov na 15. marca. Tohtoročnou témou Svetového dňa sociálnej práce je podpora dôstojnosti ľudí a ich hodnoty. Sociálna práca je spôsob, ako obhajovať práva ľudí na pomoc a starostlivosť. Viac ako 1500 pracovníkov SKCH poskytuje svoje služby v oblasti sociálnej práce 20 tisíc klientom v približne 250 charitných zariadeniach na celom území Slovenska.

Slovenská katolícka charita dlhodobo poukazuje na problémy s dostupnosťou a financovaním sociálnych služieb pre odkázaných ľudí, najmä seniorov. Napriek niekoľko mesačnému úsiliu, sa ešte žiadna z vlád neodhodlala urobiť také kroky, ktoré by situáciu pomohli vyriešiť. Problémy sa riešili čiastkovo novelami zákona 448/2008, ktorý spomínanú oblasť sociálnych služieb legislatívne upravuje. „Veríme, že nová vláda zahrnie do svojho programového vyhlásenia aj riešenie financovania sociálnych služieb. Každý senior alebo odkázaný človek, ktorý sa dostane do stavu, že potrebuje opatrovateľskú starostlivosť by mal túto službu bezodkladne dostať“, hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák. Sociálne služby sú poskytované občanom všetkých vekových kategórií od ranného veku až po seniorský vek. Desať diecéznych a arcidiecéznych charít poskytuje starostlivosť nielen v domácnostiach, ale aj v rôznych zariadeniach rezidenčného typu. „Aj napriek rastúcemu množstvu odkázaných seniorov vnímame, že táto oblasť je stále na okraji záujmu zodpovedných ministerstiev. Nedostatok financií sa rieši formou dočasných projektov z eurofondov. Poskytovanie sociálnej služby veľakrát končí spolu s trvaním projektu, čo má v konečnom dôsledku negatívny dopad na klientov. Chýba tu konkrétne systémové riešenie“ vyhlásil na záver generálny sekretár.

Ďalšou oblasťou, kde je inštitút sociálnej práce využívaný sú jednotlivé projekty SKCH ako Adopcia na diaľku®, STOP obchodovaniu s ľuďmi, Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie a integračný projekt pre utečencov Rafael.
Aj tento rok saSlovenská katolícka charita uchádza o2% z dane. Viac informácií o forme podpory nájdete na stránke www.charita.sk v časti 2%.

Svetový deň sociálnej práce (15.marec) a sociálnych pracovníkov bol ustanovený v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Sociálna práca podporuje ľudské práva a sociálnu spravodlivosť. Rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, ako je chudoba, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotná starostlivosť. Jej cieľom je zlepšiť národnú a medzinárodnú sociálnu politiku.