SKCH: Na tohtoročnom stretnutí medzinárodných charít v Ríme diskutovalo Slovensko aj o téme pomoci | Slovenská katolícka charita


SKCH: Na tohtoročnom stretnutí medzinárodných charít v Ríme diskutovalo Slovensko aj o téme pomoci

pridal: wp-dev | dátum: 21. mája 2015 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 20. máj 2015 – Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák diskutoval počas stretnutia s predstaviteľmi charít Iraku, Sýrie, Jordánska a Vietnamu o prenasledovaní kresťanov vo svete. Gumulák zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce jednotlivých národných charít, keďže kresťanov prenasledujú v desiatkach krajín. V Iraku ich bolo za posledné desaťročie vyvraždených niekoľko tisíc a dva milióny vnútorných presídlencov muselo kvôli vojnovému konfliktu opustiť svoje domovy.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (ďalej len „SKCH“) Radovan Gumulák sa zúčastnil 20. generálneho zhromaždenia Medzinárodnej charity (Caritas Internationalis) v Ríme, na ktorom sa stretol s riaditeľmi charitatívnych organizácií z Jordánska, Libanonu, Iraku a Sýrie. „Vzájomne sme sa zhodli na konkrétnych projektoch pomoci utečencom z Iraku a Sýrie, ktorí sa momentálne nachádzajú na území Jordánska a Libanonu. S riaditeľom Caritas Iraq sme dohodli návštevu ich projektov v Irackom Kurdistane. Práve tam sa totiž nachádzajú desiatky tisíc presídlencov z Iraku“, uviedol Gumulák. Upozornil tiež na to, že dnes v utečeneckých táboroch vyrastajú nové generácie detí, ktoré prichádzajú o detstvo, nedostáva sa im vzdelania a vôbec nepoznajú svoju domovskú krajinu. Generálny sekretár dohodol na stretnutí v Ríme osobnú návšteve projektov Caritas Vietnam, ktoré sú zamerané na podporu vzdelania chudobných detí. SKCH ich na Slovensku podporuje už niekoľko rokov. .
Stretnutie zástupcov medzinárodnej charity sa koná pravidelne každé štyri roky. Tento rok sa uskutočnilo v období od 12. – 17. mája 2015 v Ríme a privítalo viac ako 300 delegátov z celého sveta. Témou tohtoročného zhromaždenia bola „Jedna ľudská rodina, starostlivosť o stvorenstvo.“ Svätý Otec František otvoril 20. generálne zhromaždenie svätou omšou, ktorú slávil pri oltári katedry v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Pápež vo svojej homílii upriamil pozornosť na chudobu a prenasledovanie kresťanov vo svete. Podľa slov pápeža Františka „charita ukazuje spolu s inými charitatívnymi organizáciami silu kresťanskej lásky.“

Caritas Internationalis je organizácia katolíckej cirkvi, ktorá poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc. Je konfederáciou národnej pomoci a rozvojových katolíckych organizácií. Jej hlavný predstavitelia sa stretávajú na Generálnom zhromaždení, najvyššom riadiacom orgáne konfederácie, raz štyri roky. SKCH je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete.
Verejnú zbierku SKCH na pomoc presídlencom a utečencom v Sýrii a Iraku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2945463097/1100, variabilný symbol 196 (účet v tvare IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097).