SKCH: Obchodovanie s ľuďmi sa nevyhýba ani Slovensku | Slovenská katolícka charita


SKCH: Obchodovanie s ľuďmi sa nevyhýba ani Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 22. októbra 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 22. októbra 2013 – Podľa odhadov neziskových organizácií sa ročne tisícky ľudí na celom svete stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi, pričom ani Slovensku sa tento pálčivý problém nevyhýba. Slovenská katolícka charita (SKCH) preto už piaty rok bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi. Na Slovensku však zatiaľ platí, že sme viac zdrojovou a tranzitnou krajinou ako cieľovou. Dokazujú to aj skúsenosti z projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý SKCH zastrešuje už od roku 2008.

Obchodovanie s ľuďmi sa spája s javmi ako chudoba, nezamestnanosť či napríklad nedostatočné vzdelanie. Naša práca potvrdzuje, že ľudia z chudobných oblastí migrujú do zahraničia s vidinou lepšieho života a pod tlakom životných okolností. Ten obchodníci vedia využiť vo svoj prospech a zlákať ich,“ hovorí generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Ohrozenými alebo priamo obeťami sa doteraz stali nielen ľudia s nízkym vzdelaním, ženy či Rómovia, ale aj tí s vysokoškolským diplomom. Muži boli obchodovaní na nútené manuálne práce alebo v prípade hendikepu na nútené žobranie. Mladí ľudia boli najväčšiemu riziku vystavení počas študijných pobytov, letných brigád či práce ako au-pair. „Praktiky obchodníkov sa zdokonaľujú a takmer na každú cieľovú skupinu existujú špeciálne prispôsobené triky,“ vysvetľuje projektová manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Andrea Bezáková.

Dodáva, že sa pritom väčšinou nejedná o únosy ľudí, ale dobrovoľné vycestovanie za prácou, ktoré nesprevádza násilie, ale skôr lákavé ponuky a falošné sľuby. Na ľudí stále zaberajú ponuky rýchleho zárobku s pokrytím cestovných nákladov a ubytovania alebo ponuky na splatenie dlhov úžerníkom v rómskych komunitách. Lákadlom sú aj ponuky sobášov, pohodlného života a lásky v zahraničí pre mladé ženy a dievčatá. „Naši klienti až na mieste postupne zistili, že sa začala nečistá hra s ich životom, prišli o doklady, nedostávali sľúbený plat a žili v ťažkých podmienkach,“ uviedol Radovan Gumulák.

SKCH preto spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR na plnení Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi poskytovaním svojich služieb, predovšetkým starostlivosťou o obete obchodovania s ľuďmi, ale v rámci možností aj ich vyhľadávaním na miestach, kde sa predpokladá ich prítomnosť. Charita sa rovnako venuje preventívnym aktivitám medzi najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, na školách, v detských a reedukačných zariadeniach a zariadeniach pre žiadateľov o azyl. Cieľom návštev a kontaktu s rizikovými skupinami je tiež aktívne vyhľadávanie obetí obchodovania s ľuďmi s následnou ponukou pomoci.

Väčšina klientov sa k nám dostáva prostredníctvom mimovládnych organizácií, či už našich slovenských alebo zahraničných parterov,“ povedala Andrea Bezáková. Cestou je aj Linka pomoci 0800 800 818 financovaná rezortom vnútra, kde môžu ľudia v ohrození dostať adekvátnu podporu a pomoc, a v prípade potreby sa dostať starostlivosti SKCH.

Charita poskytuje ľuďom, ktorí sa stali obeťou obchodovania komplexnú pomoc od opätovného vybavovania dokladov, cez zdravotnú, psychologickú a sociálnu starostlivosť, možnosť dokončenia vzdelania či získania kvalifikácie, až po možnosť utajeného ubytovania, najmä v prípade, že obeť nemá vlastný domov, alebo bola by pri začatí vyšetrovania ohrozená páchateľmi. Východiskom je vždy konkrétna situácia daného človeka a jeho potreby. „Od začiatku projektu sme mali v starostlivosti 25 klientov, ktorým bola poskytovaná práve komplexná starostlivosť,“ uviedol Radovan Gumulák. Viac informácií nájdete na stránke www.obchodsludmi.sk.

Text: Lukáš Melicher

Foto: Michal Fulier