SKCH: Oblasť sociálnej práce je stále na okraji záujmu | Slovenská katolícka charita


SKCH: Oblasť sociálnej práce je stále na okraji záujmu

pridal: wp-dev | dátum: 21. marca 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 21. marec 2017 – “Podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia“, sú ústrednou témou Svetového dňa sociálnej práce, ktorý od roku 2007 pravidelne vyhlasuje Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW). Slovenská katolícka charita (SKCH) pri tejto príležitosti poukazuje na zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzajú odkázaní ľudia, ako aj ľudia, ktorí sa o nich starajú.

„Dlhodobo poukazujeme na problémy s dostupnosťou a financovaním sociálnych služieb pre odkázaných ľudí, najmä seniorov. Napriek snahe a mnohým prísľubom sa situácia za posledné roky veľmi nezlepšila,“ uviedol generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák.

SKCH prostredníctvom svojej siete desiatich arcidiecéznych a diecéznych charít zastrešuje viac ako 1000 pracovníkov, ktorí poskytujú svoje služby v sociálnej oblasti takmer 17-tisíc klientom v rámci charitných zariadení na celom Slovensku. Ich práca napriek svojej náročnosti a osobnému vkladu zostáva veľakrát nepovšimnutá, a tiež málo finančne ohodnotená. Mnohí z nich preto opúšťajú svoje rodiny a hľadajú prácu v okolitých štátoch. Títo ľudia predstavujú prvú skupinu, na ktorú je potrebné poukázať a zlepšiť jej situáciu.

Druhou skupinou sú samotní odkázaní, starí a chorí, ktorí nevyhnutne potrebujú starostlivosť. „Aspoň malú nádej na zlepšenie situácie priniesol prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré obnovilo činnosť pracovnej skupiny, ktorá by mala prediskutovať a vypracovať komplexný návrh legislatívnych zmien v tejto oblasti,“ doplnil generálny sekretár SKCH. Je potrebné, aby tieto zmeny priniesli zlepšenie postavenia oboch skupín a prispeli k zvýšeniu štandardu samotnej sociálnej práce, ako aj spravodlivého odmeňovania v sociálnej oblasti.

Od roku 2014 ponúka SKCH v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) vzdelávacie programy pod názvom Train to Care. Ďalšie vzdelávanie je určené pre zamestnancov, ktorí pracujú v sociálnych službách v rámci diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. Projekt Train to Care pokračuje aj v roku 2017. Viac informácií http://www.charita.sk/stranky/train-to-care

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) je globálna organizácia, ktorá sa usiluje o sociálnu spravodlivosť, ľudské práva a sociálny rozvoj prostredníctvom podpory sociálnej práce, využívajúc osvedčené modely a koordináciu medzinárodnej spolupráce.