SKCH odštartovala kampaň ABY ČLOVEK NEBOL SÁM | Slovenská katolícka charita


SKCH odštartovala kampaň ABY ČLOVEK NEBOL SÁM

pridal: wp-dev | dátum: 8. decembra 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) štartuje svoju kampaň „Aby človek nebol sám“, ktorou sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti. Kampaň by mala slúžiť ako jeden z podnetov pre kvalitnejšie prežívanie adventu a začínajúceho cirkevného roka. Ľudia môžu zbierku pre hospice podporiť formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877 do 31. januára 2011.Cena Darcovskej SMS správy je 1 €.

SKCH si uvedomuje, aké je dôležité, aby ani nevyliečiteľne chorý človek v tomto predvianočnom období, nebol sám. Pretože aj keď počet úderov srdca je konečný. Jeho veľkosť je nekonečná.„Aj v tomto predvianočnom období sa vo hospicových zariadeniach venujeme ľuďom na sklonku života, aby nezostali sami a prežili sviatky radosti dôstojne. Spomeňme si na nich aj pri oslave vianočných a novoročných sviatkov“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

SKCH nie je len inštitúciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizovaná služba blížnym založená na základe evanjeliového posolstva. V sieti svojich zariadení prevádzkujú diecézne a arcidiecézne charity hospice, ktoré poskytujú komplexnú odbornú paliatívnu starostlivosť. Hospicová starostlivosť zaručuje nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života, že nebudú trpieť neznesiteľnými bolesťami, za každých okolností bude zachovaná ich ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života nezostanú sami. Hospicová starostlivosť pamätá aj na príbuzných chorého a poskytuje im podporu.

Človek dostal život ako dar, a každý dar si treba vážiť a dôstojne ho opatrovať. Pretože skutočné stúpanie k večnému životu sa tu len začína.

Akýmkoľvek príspevkom môžete zapáliť svetlo v srdciach týchto ľudí, ktoré bude svietiť natrvalo. Číslo účtu pre túto zbierku je: 0176875345/0900, Slovenská Sporiteľňa, variabilný symbol: 138.

Zbierku môžete podporiť aj formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877 do 31. januára 2011

Pokiaľ chcete podporiť konkrétny hospic, navštívte stránku www.europomoc.sk

Zaslaním DMS správy podporíte tieto konkrétne hospice: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS CHARITA (DMS medzera CHARITA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.