SKCH: Opatrovateľský seminár "Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou" | Slovenská katolícka charita


SKCH: Opatrovateľský seminár “Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou”

pridal: wp-dev | dátum: 10. júna 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita („SKCH“) organizuje v dňoch 11. – 12. júna 2015 opatrovateľský seminár na tému Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou / Validácia.
Druhá časť kurzu s názvom Validácia sa v rámci projektu SKCH Train to Care uskutoční v priestoroch charitatívnej inštitúcie na Kapitulskej ulici č. 18 v Bratislave.
Akreditované semináre pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov pripravuje SKCH v spolupráci s Caritas Viedeň a pozostávajú z niekoľkých odborných školení v priebehu roka 2015. Lektorkou pripravovaného kurzu Validácia bude Mária Wirth, jediná certifikovaná lektorka validácie na Slovensku.

Projekt Train to Care je zameraný na podporu opatrovateľov pracujúcich v zahraničí. Hlavným cieľom seminárov je podporiť efektívne vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti, skvalitniť vedomosti a umožniť odbornú a sociálnu výmenu skúsenosti opatrovateľov medzi sebou (tzv. networking). Stretnutia kladú dôraz nielen na teóriu, ale najmä na praktické poznatky získané opatrovateľskou prácou v zahraničí. Operatívne zameranie projektu Train to Care je redukcia fyzického preťaženia školením s použitím kinestetickej Handling – Transfer metódy, redukcia psychického a fyzického preťaženia opatrovateľov a zvýšenie zdravotno – odbornej kompetencie a kvality opatrovateľskej činnosti.