SKCH: Opatrovateľský seminár "Starostlivosť v poslednej fáze života" | Slovenská katolícka charita


SKCH: Opatrovateľský seminár “Starostlivosť v poslednej fáze života”

pridal: wp-dev | dátum: 24. júna 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita („SKCH“) organizuje v dňoch 25. – 26. júna 2015 opatrovateľský seminár na tému Starostlivosť v poslednej fáze života, ktorý sa uskutočnív priestoroch charitatívnej inštitúcie na Kapitulskej ulici č. 18 v Bratislave.

Akreditované semináre pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov pripravuje SKCH v spolupráci s Caritas Viedeň a pozostávajú z niekoľkých odborných školení v priebehu roka 2015. Lektorkou pripravovaného kurzu bude Anna Michňová, ktorá je mentorkou klinických cvičení a prednáša paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.

Projekt Train to Care je zameraný na podporu opatrovateľov pracujúcich v zahraničí. Hlavným cieľom seminárov je podporiť efektívne vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti, skvalitniť vedomosti a umožniť odbornú a sociálnu výmenu skúseností (tzv. networking). Odborné stretnutia kladú dôraz nielen na teóriu, ale najmä na praktické poznatky získané opatrovateľskou prácou v zahraničí. Operatívne zameranie projektu Train to Care je redukcia fyzického preťaženia použitím kinestetickej Handling – Transfer metódy, redukcia psychického a fyzického preťaženia opatrovateľov a zvýšenie zdravotno – odbornej kompetencie a kvality opatrovateľskej činnosti.